Документи за самоличност, членски и служебни карти, пропуски Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

 

< предишна | 1 2 | следваща >
забележка
K04_23_001_00 | преглед | заявка

Българско консулство Берлин. Пътен билет (Passavnt) № 82 от 28 април 1923 г. на Петко Стайнов и съпруга Стефанка.
Калиграфски попълнен формуляр и печати. – 2 с.

Пътният лист е валиден единствено за завръщане в България. От печатите на граничните власти става ясно, че пътуването е осъществено с кораб до Лом.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-КArh/25/001 -
K04_26_001_00 | преглед | заявка

Казанлъшко градско общинско управление. Удостоверение за благонадеждност № 4022 от 29.VІІ.1926 г. на Петко Гр.Стайнов.
Машинопис. – 2с.

Удостоверява се, че ПС „е добър, честен и благонадежден гражданин и се ползва с добро име между гражданите и е български поданик.
Подписът на Кмета е заверен от Околийския началник.

Фондация „Петко Груев Стайнов”,София Fd-КArh/26/001 -
K04_26_002_00 | преглед | заявка

Съюз на професионалните музиканти в България – клон София. Членска карта № 590 на редовния член Петко Стайнов.
София, [1926].
Ръкописно попълнен формуляр

Петко Стайнов е регистриран като пианист.
Отметка за платен членски внос за 1926/1927 г.

Фондация „Петко Груев Стайнов”,София Fd-КArh/26/002 -
K04_30_001_00 | преглед | заявка

Дирекция на трамваите и осветлението (Сф). Карта Nо 893 за свободно пътуване за 1930 г., продължена и за 1931 : с ил.
Служебна  карта 1 бр.

Заб.: Портретна снимка на Петко Стайнов

Портретната снимка на Петко Стайнов вероятно е от същата 1930 година.

Исторически музей "Искра„ -Казанлък MИк 4591/05НИД Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-КArh/30/001
K04_47_001_00 | преглед | заявка

Съюз на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти в България. Членска карта Nо 20/20 на Петко Груев Стайнов - композитор, издадена на 07.04.1947 : с ил.
Членска карта 1 бр.

Забел.: Портретна снимка на Петко Стайнов.

-

Исторически музей Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-КArh/47/001
K04_48_001_00 | преглед | заявка

Дирекция на Народната опера. Служебна бележка, с която се разрешава на Петко Стайнов да влиза в театъра на репетициите на спектакъла “Момчил” до премиерата. 16.04.48, София.
Машинопис. -  1с.

-

Исторически музей „Искра”, Казанлък Няма  
K04_48_002_00 | преглед | заявка

Дирекция на Българската филхармония. Карта за свободен вход на Петко Стайнов за Прегледа на ДСО в салона на НО. [Б.д. - 1948] София.
Служебна карта  1 бр.

Прегледът се провежда от 1 до 6 юни 1948 г.

Исторически музей „Искра”, Казанлък Няма  
K04_51_001_00 | преглед | заявка

КНИК. Служебен пропуск Nо 33 от м. януари 1951 г. на Петко Груев Стайнов, съветник. [София] : с ил.
Служебна  карта -  1с.
Забел.: Портретна снимка на Петко Стайнов.

-

Исторически музей "Искра" - Казанлък МИк 4591/14 НИД  
K04_53_001_00 | преглед | заявка

Пропуск на Петко Стайнов за пл. “9-ти септември” за наблюдение на манифестацията по случай 9-годишнината от 9.IХ.44 г. [1953,] [София.]
Пропуски 2 бр

Вторият пропуск е на името на Петко Стоянов Стайнов (също академик).

Исторически музей „Искра”, Казанлък Няма направени копия
< предишна | 1 2 | следваща >