Здраве Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа документи, свързани със здравословното състояние на Петко Стайнов в различни периоди от жизнения му път

< предишна | 1 | следваща >
забележка
K05_58_001_00 | преглед | заявка

[Заявление] от акад. Петко Стайнов, секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура до Председателя на БАН за разрешаване на безсрочен отпуск за лечение и определяне на заместващи го ръководители.
София, 31.12.1958.
Машинопис. Оригинал. – 1с

Молбата е подписана с печата на Петко Стайнов

БАН, Централен научен архив 1с/Ор39-73/65 Няма направено копие Регистрирано и като L08_58_001_00 
K05_63_001_00 | преглед | заявка

Удостоверение Nо 35564 от 19.06.63 от Министерството на труда и социалните грижи на Петко Груев Стайнов. [София.] 
Формуляр ръкопис. - 1с.

Удостоверението е за  инвалидност и удостоверява, че Петко Груев Стайнов е сляп  пожизнено.

Исторически музей "Искра„ - Казанлък МИк 4591/06 НИД Няма  
< предишна | 1 | следваща >