Имущество, финанси, стопански въпроси и домакинство Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 | следваща >
забележка
K07_44_001_00 | преглед | заявка

Общо Застрахователно Дружество „Асикурациони Дженерали”. Застрахователна полица на Петко Стайнов.
София, 29 ноември 1944 г.
Формуляр, попълнен на машина и на ръка. – 2с.

Застрахованата сума е 600 000 лв., а годишната премия – 300 лв.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-КArh/44/001 -
K07_46_001_00 | преглед | заявка

Общо Застрахователно Дружество „Асикурациони Дженерали”. Застрахователна полица на Петко Стайнов.
София, 29 ноември 1946 г.
Формуляр, попълнен на машина и на ръка. – 2 с.

Застрахованата сума е 600 000 лв., а годишната премия – 300 лв.
Бланката е на „Асикурациони Дженерали”, но върху нея има положен печат „Служба ДЗИ – временен управител”.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-КArh/46/001 -
K07_48_001_00 | преглед | заявка

Сметка (квитанция) № 1791017 от 02.10.48 за закупен картон бристол (50 л) от Държавния институт за слепи.
Квитанция от кочан. - 1с.

Покупката е за  Държавния институт за слепи.

Исторически музей Няма направено копие
K07_49_001_00 | преглед | заявка

Квитанция на Петко Стайнов за платен членски внос на ОРПС за 1949 г. 30.ІV.1949, София.
Квитанция от кочан. - 1с.

Членският внос е за м. І, ІІ  и ІІІ 1949 г . на стойност 378 лв.

Исторически музей "Искра„-Казанлък МИк 4591/19 НИД Няма направено копие
K07_56_001_00 | преглед | заявка

ПРИХОДИ на Петко Стайнов за 1955 и 1956 г. – Транскрипция на брайлов текст. София.
Компютърна разпечатка – 1с.

Транскрипция на брайлови лични бележки на Петко Стайнов за получени през 1955 и 1956 г. парични приходи от различни източници.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-КArh/56/001 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Компютърна разпечатка на транскрибиран брайлов текст. Транскрипцията е от Керанка Милушева. 
K07_57_001_00 | преглед | заявка

Писмо от СП. “Комунални услуги”, Казанлък  от 13.07.57 до Петко Груев Стайнов.
Машинопис. - 1с.

В писмото се съобщава за предстоящ ремонт на съсобствената сграда на ул.”Москва” Nо 13 и се иска писмено съгласие.

Исторически музей Няма направено копие
K07_57_002_00 | преглед | заявка

Квитанция на Петко Стайнов за платен членски внос на СКМКА за 1957 г. [София].
Квитанция от кочан.

Платената сума е 12 лв.

Исторически музей Няма направено копие
K07_57_003_00 | преглед | заявка

Квитанция на Петко Стайнов за платен членски внос на СКМКА за 1957 г. [София].
Квитанция от кочан.

Платената сума е 48 лв.

Исторически музей "Искра„ - Казанлък МИк 4591/17 НИД Няма  
K07_60_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Софжилфонд Nо 5274 от 10.05.60 г. до председателя на ЕС “Иван Вазов” Nо 23. София [Петко Стайнов].Машинопис. - 1с.

С писмото се иска потвърждение за приемането на извършен ремонт.

Исторически музей Няма направено копие
забележка
K07_61_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Министерство на финансите до БАН-финансово счетоводен отдел, относно облагането на слепите граждани с данък общ доход. 25.10.1961, София.
Препис, машинопис. - 1с

С писмото се пояснява, че решението на МФ има тълкувателен характер и се позовава на ПМС 238/ 1956, което визира слепите граждани, които са трудоустроени в кооперациите и в ССБ.

БАН,Централен научен архив. 151/04 Няма направено копие
< предишна | 1 2 3 | следваща >