Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Съюза на народните хорове (Българския певчески съюз) Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа Устава на СНХ, удостоверения, изложения, оперативна кореспонденция, протоколи и стенограми от конгреси и публични прояви от 1918 до 1944 г.

< предишна | 1 2 | следваща >
забележка
L01_43_002_00 | преглед | заявка

Окръжно Nо 3 на БПС от 20 ноември 1943 до Господа председателите на съюзните народни хорове в обединена България, Б.м.[София] 20.11.1943.
Печатно, с мокър печат на БПС. – 1с.

Съобщава се за издадения под Nо 22 свитък песни за смесен хр от Парашкев Хаджиев и за предстоящото издаване на свитъци NоNо 23 и 24.
Напомня се за сроковете на неизпълнени организационни задължения.
Подписано: Председател: Петко Стайнов
Секретар: Иван Христов

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4589/02 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/43/017 Регистрирано и като H101_43_002_00 
L01_43_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Българския певчески съюз № 250/ 21.ХII.1943 до Господина Министър Председателя.
София, 21.12.1943. 
Машинопис. Оригинал. - 2с.

Писмото отправя мотивирана молба за безвъзмездно предоставяне от Министерския съвет на Българския певчески съюз на помещение на ул. „Денкоглу” за нуждите на съюза за вечно ползване.
Подписано: Председател: Петко Стайнов
Секретар: Радко Терзиев.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/06 - Регистрирано и като H101_43_003_00 
L01_43_004_00 | преглед | заявка

Протокол на ХІV редовен конгрес на Българския певчески съюз. І-во заседание, София, 31.01.1943 год.
Машинопис. – 4с.

Протоколът съдържа встъпителното слово на председателя на БПС Петко Стайнов: почита паметта на покойния подпреседател на съюза Михаил Теофилов, отбелязва осъщественото обединение на България и очертава основните задачина БПС  - да обхване още по-широки обществени кръгове, вкл. в новоосвободените части на страната и да се укрепват народните хорове.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/43/002 -
L01_44_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Всебългарски съюз “Отец Паисий” № 676/17.ІІІ.44 до Председателя на Българския певчески съюз.
София, 17.03.193.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Молба за съдействие за осигуряване ноти на народи песни и сборника на народните хорове, които се искат от издател в Париж, подготвящ за печат сборник „Европейски, коледни и народни песни”.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/16 - Регистрирано и като H101_44_001_00 
< предишна | 1 2 | следваща >