Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Министерството на информацията и изкуствата – Камара на народната култура и Комитета за наука, изкуство и култура Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа документи, свързани със създаването и укрепването на извънстоличните държавни симфонични оркестри и оперни театри и за публични изяви от името на ведомството от 1948 до 1953 г.

< предишна | 1 2 | следваща >
забележка
L02_50_002_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
[Другарю Гановски ...] / Петко Стайнов. – Транскрипция на брайлов оригинал  на доклад. София, 17.12.1950.

Компютърна разпечатка на транскрибиран брайлов текст.
– 3с.

Транскрипция на брайловия оригинал на неизвестен до 2010 г. доклад до председателя на КНИК Сава Гановски от командировка на Петко Стайнов за проучване състоянието на оперните театри в Русе и Сталин (Варна). След подробен анализ на творческото ниво на двете опери, на кадровото им състояние и организацията на дейността им, са предложени мерки за решаване на установените проблеми.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-LArh/50/002 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Транскрипцията е от Керанка Милушева. 
L02_52_001_00 | преглед | заявка

Сведение № 8699/13.ІІ.1952 г. от Комитета за наука, изкуство и култура за прослужено от Петко Стайнов време и получено възнаграждение, „предназначено да послужи при поискване на пенсия”.
Прикачени разписка и квитанция за отчитане на командировки. София.
Ръкописно попълнен формуляр. Оригинал. – 3с.

За периода от 17 април 1948 г. до 31 декември 1951 г. Петко Стайнов е служил в КНИК като съветник І-ва категория.
Прослужено време 3 години, 8 месеца и 14 дни.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73-91до94 - При сканирането е пропусната втората стр. на документа. 
L02_65_001_00 | преглед | заявка

Заповед № Л-1453/23.VІІІ.1965 г. на Председателя на БАН, с която разрешава акад. Петко Стайнов, член на Президиума на БАН да бъде командирован от Комитета по културата и изкуствата като представител на България в журито на международния конкурс по полифонично хорово пеене в Арецо, Италия.
Машинопис. Втори екз. – 1с

Заверен препис.
Заповедта е подписана от зам. Председателя акад. Г. Узунов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73-28 - Регистриран и като L08_65_006_00 
L02_NN_003_00 | преглед | заявка

Музикални организации. Доклад за състоянието и предстоящите задачи на музикалните организации в България от Петко Стайнов. – Брайлов оригинал на доклад. Б.м. и Б.д. Транкрипция на брайлов оригинал. – 1с.

Транкрипция на брайлов оригинал на нерегистриран до 2010 г. в архивите на Петко Стайнов негов доклад. Докладът, чието предназначение не е посочено, съдържа справочна информация за двата съществуващи в края на 40-те години на ХХ век съюза - на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти и на музикалните работници.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-LArh/NN/004 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Компютърна разпечатка на транскрибиран брайлов текст. Транскрипцията е от Керанка Милушева. 
< предишна | 1 2 | следваща >