Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Дружеството на българските компонисти „Съвременна музика Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа документациите по учредяването и регистрирането на дружеството и по борбата му за обособяване на Народната опера като самостоятелен културен институт, както и материали от негови публични изяви от 1933 до 1944 г.

< предишна | 1 2 3 | следваща >
забележка
L04_NN_001_00 | преглед | заявка

Протокол на комисия, свикана от министерство на просветата във връзка с предстояща конференция по авторското право в Брюксел на 07.09. [1936-1937]
Б.м., Б.д.
Машинопис. – 2с.

Петко Стайнов е представител в комисията на Съюза на компонистите. Комисията обсъжда задълженията на страната по Бернската конвенция за авторското право. Потвърждавайки задълженията ни, комисията възлага на националния делегат да настоява „България да бъде причислена към категорията малки дължави с икономически затруднения … и да ползва по-големи облекчения относно процентите за авторските възнаграждения.”

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/NN/001 - 1936-1937 Борис Йоцов (член на комисията) е директор на Народния театър. 
< предишна | 1 2 3 | следваща >