Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Българската академия на науките Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа доклад за награждаването на Петко Стайнов с наградата от фонда „Берлинов”, диплома за избора му за действителен член на Академията, документацията по назначаването му за директор на Института за музика и за дългогодишната дейност на Института, за участието на композитора в органите на управление на Академията, служебния му личен формуляр, трудовата му книжка, заповедите за отпуск и командировка и др. от 1938 до 1974 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
забележка
L08_67_001_00 | преглед | заявка

Заповед № 1144/18.VІІІ.1967 г. на Председателя на БАН. 
София, 18.08.1967.
Машинопис. Заверен препис. - 1с.

Заповедта е за заместване на акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика по време на платения му годишен отпуск за 1967 г. от научния секретар на института ст.н.с. Андрей Андреев. Подписана е от акад. Любомир Кръстанов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 16 -
L08_67_002_00 | преглед | заявка

Заявление от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика до Председателя на БАН. 
София, 12.08.1967.
Машинопис. Оригинал. – 1с

Молбата е за заместване на Петко Стайнов по време на платения му годишен отпуск за 1967 г. от научния секретар на института ст.н.с. Андрей Андреев. Подписана е с факсимилния му печат.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 17 -
L08_67_003_00 | преглед | заявка

Заповед № Л-655/20.VІ.1967 г. на Председателя на БАН. 
София, 20.06.1967.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта е за ползване от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика на 45 дни платен годишен отпуск за 1967 г. Отбелязано е, че опускът ще се ползва във Франция.
Заповедта е подписана от акад. Любомир Кръстанов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 18 -
L08_67_004_00 | преглед | заявка

Заповед № 238/08.ІІ.1967 г. на Председателя на БАН. 
София, 08.02.1967.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта е за изплащане на акад. Петко Стайнов, член на Президиума на БАН на еднократно парично възнаграждение от 1000 лв. за почетно звание „Герой на социалистическия труд”. Подписана е от акад. Любомир Кръстанов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 19 -
L08_68_001_00 | преглед | заявка

Заповед № Л-1245/6.VІІІ.1968г. на Председателя на БАН. 
София, 06.08.1968.
Машинопис. Заверен репис. – 1с.

Заповедта е за ползване от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика на 45 дни платен годишен отпуск за 1968 г. Отбелязано е, че опускът ще се ползва във Франция.
Заповедта е подписана от акад. Ангел Балевски.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 14 -
L08_68_002_00 | преглед | заявка

Молба от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика до Председателя на БАН.
София, 03.08.1968.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Молбата е за ползване от Петко Стайнов на платен годишен отпуск за 1968 г. Подписана е с факсимилния му печат.
Има подкрепяща резолюция на Ал. Обретенов (вероятно по него време секретар на Отделението)

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 15 -
L08_69_001_00 | преглед | заявка

Заповед № 1-1973/17. ІХ.1969 г. на Председателя на БАН.
София, 17.09.1969.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта разрешава акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика да бъде командирован от СБК в СССР.
Подписана е от акад. Ангел Балевски

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 7 - Регистрирано и като L05_69_002_00 
L08_69_002_00 | преглед | заявка

Молба от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика до Председателя на БАН.
София, 13.09.1969.
Машинопис. Оригинал. – 1с

Молбата е за ползване от Петко Стайнов на служебен отпуск за пътуване в СССР, където ще има авторски концерт в рамките на седмицата на българската музика. Подписана е с факсимилния му печат.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 9 - Регистрирано и като L05_69_001_00 
L08_69_003_00 | преглед | заявка

Заповед № Л-1501/31.VІІ.1969г. на Председателя на БАН. 
София, 31.07.1969.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповед за прекратяване на платения годишен отпуск на акад. Петко Груев Стайнов, член на Президиума на БАН. Прекратяването на отпуска е по личната молба на Петко Стайнов.
Заповедта е подписана от акад. Ангел Балевски.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 10 -
забележка
L08_69_004_00 | преглед | заявка

Заявление от от акад. Петко Стайнов, член на Президиума на БАН до Председателя на БАН. 
София, 28.07.1969
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Молбата е за прекратяване на платения му годишен отпуск, поради служебна заетост. Подписана е с факсимилния печат на Петко Стайнов

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 11 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >