Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Българската академия на науките Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа доклад за награждаването на Петко Стайнов с наградата от фонда „Берлинов”, диплома за избора му за действителен член на Академията, документацията по назначаването му за директор на Института за музика и за дългогодишната дейност на Института, за участието на композитора в органите на управление на Академията, служебния му личен формуляр, трудовата му книжка, заповедите за отпуск и командировка и др. от 1938 до 1974 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
забележка
L08_69_005_00 | преглед | заявка

Заповед № Л-770/23.VІ.1969 г. на Председателя на БАН. 
София, 23.06.1969.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповед за ползване от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика на 45 дни платен годишен отпуск за 1969 г. Отбелязано е, че опускът ще се ползва във Франция.
Заповедта е подписана от акад. Ангел Балевски.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 12 -
L08_69_006_00 | преглед | заявка

Молба от акад. Петко Стайнов, член на Президиума на БАН до Председателя на БАН. 
София, 18.06.1969.
Машинопис. Оригинал. - 1с.

Молбата е за ползване от Петко Стайнов на платен годишен отпуск за 1969 г. Подписана е с факсимилния му печат.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 13 -
L08_71_001_00 | преглед | заявка

Заповед № 2816/28. ІХ.1971 г. на Председателя на БАН. 
София, 28.09.1971.
Машинопис. Заверен препис. - 1с.

Заповед за ползване от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музикознание на 45 дни платен годишен отпуск за 1971 г. Отбелязано е, че отпускът ще се ползва във Франция.
Заповедта е подписана от акад. Ангел Балевски.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 5 -
L08_71_002_00 | преглед | заявка

Молба от акад. Петко Стайнов, член на Президиума на БАН и директор на Института за музика до председателя на БАН. 
София, 23.09.1971.
Машинопис. Оригинал. – 1с

Молбата е за ползване от Петко Стайнов на платен годишен отпуск за 1971 г. Подписана е с факсимилния печат на Петко Стайнов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 6 -
L08_71_003_00 | преглед | заявка

Характеристика на академик Петко Груев  Стайнов, директор на Института по музика при БАН. 
Б.м. [София] Б.д. [1971] 
Машинопис. Оригинал. – 2с.

Характеристиката е подписана от акад. Ангел Балевски.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 128 и 129 - Регистрирана и като K02_71_001_01 
L08_71_004_00 | преглед | заявка

Предложение от акад. Ангел Балевски, председателя на БАН до Държавния съвет на НРБ за награждаване на акад. Петко Груев Стайнов с орден „Георги Димитров”.
София, 16.10.1971.
Машинопис. Втори екз. – 2с

-

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 130 и 131 Подлежи на регистриране и в категория Е 
L08_71_005_00 | преглед | заявка

Писмо от Държавния съвет на НРБ до БАН, с което се изпраща препис от Указ № 1235 от 28.ХІІ.1971г.
София, 28.12.1971.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Указът е за награждаване на акад. Петко Груев Стайнов с орден „Георги Димитров”.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 132 Подлежи на регистриране и в категория Е 
L08_71_006_00 | преглед | заявка

Указ № 1235/28.ХІІ.1971 г. на Държавния съвет на НРБ за награждаване на „акад. Петко Груев Стайнов с орден „Георги Димитров” по случай 75-годишнината от рождението му и за неговата активна композиторска и обществено-музикална дейност.”
София, 28.12.1971.
Машинопис върху бланка на ДС на НРБ. – 1с.

Заверен препис с антетка на Държавния съвет на Народна република България.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 133 Подлежи на регистриране и в категория Е 
L08_71_007_00 | преглед | заявка

Приветствено писмо от Президиума на БАН до акад. Петко Груев Стайнов, член на Президиума на БАН и директор на Института за музика по случай 75-та му годишнина.
Б.м. [София] Б.д. [00.12.1971]
Машинопис. Втори екз. – 2с.

За Президиума на БАН писмото е подписано от акад. Пантелей Зарев, Първи зам. председател на БАН.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 134 и 135 -
забележка
L08_73_001_00 | преглед | заявка

Заповед № 2211/20.VІІІ.1973 г. на Председателя на БАН. 
София, 20.08.1973.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповед за ползване от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музикознание на 45 дни платен годишен отпуск за 1972 г. Отбелязано е, че отпускът ще се ползва във Франция.
Заповедта е подписана от акад. Ангел Балевски.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 1 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >