Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Българската академия на науките Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа доклад за награждаването на Петко Стайнов с наградата от фонда „Берлинов”, диплома за избора му за действителен член на Академията, документацията по назначаването му за директор на Института за музика и за дългогодишната дейност на Института, за участието на композитора в органите на управление на Академията, служебния му личен формуляр, трудовата му книжка, заповедите за отпуск и командировка и др. от 1938 до 1974 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
забележка
L08_55_001_00 | преглед | заявка

Писмо от проф. Милко Бичев до Петко Стайнов, секретар на отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура на БАН.
София, 24.10.1955.
Машинопис. – 1с.

Възражение срещу действията на Редколегията на Кратка история на българската архитектура. 

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/31 - Регистрирано и като H108_55_001_00 
L08_55_002_00 | преглед | заявка

Писмо-заявление № 1-340 от 15август 1955 г. от акад. Петко Груев Стайнов, директор на Института за музика до Председателя на БАН. 
София, 15.08.1955.
Машинопис.  Оригинал. – 1с.

Писмото-заявление е за уреждане отпуска на Петко Стайнов по време на V-тия Младежки фестивал във Варшава и ползване на платен годишен отпуск за 1955.  Подписано с факсимилния печат на Петко Стайнов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 84 -
L08_55_003_00 | преглед | заявка

Заповед № Р-11-537/20 август 1955 г. на Пом. председателя на БАН.
София, 20.08.1955.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Разрешава се ползване от акад. Петко Стайнов, секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура и директор на Института за музика на редовен платен годишен отпуск за 1955 г. и трансформиране на част от него в служебен отпуск за участие в Международното жури на V-тия Младежки фестивал във Варшава.
Заповедта е подписана от Пом. председателя на БАН по административно-стопанските дела Ил. Василев.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 85 - Регистрирана и като L10_55_001_00 
L08_56_001_00 | преглед | заявка

Уведомително писмо от акад. Петко Груев Стайнов, секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура до Главния научен секретар на БАН.
София, 16.08.1956.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Писмото съобщава, че акад. Петко Стайнов е в отпуск и го замества чл. кор. проф. Любен Тонев. Подписано е с печата на Петко Стайнов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 80 -
L08_56_002_00 | преглед | заявка

Заповед [без № и б.д.] на Главния научен секретар на БАН за заместване на акад. Петко Стайнов като секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура от чл. кор. Проф. Любен Тонев. София, 00.08.1956.
Машинопис. Втори екз. – 1с.

Заповедта не носи подпис.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 81 -
L08_56_003_00 | преглед | заявка

Заповед № Р-11-454/7 август 1956 г. на Председателя на БАН. 
София, 07.08.1956.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Разрешава се на акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика да ползва 48 дни платен годишен отпуск за 1956 г.
Заповедта е подписана от Председателя на БАН акад. Тодор Павлов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 82 -
L08_56_004_00 | преглед | заявка

Писмо-заявление № 1-237 от 4.VІІІ.1956 г. от акад. Петко Груев Стайнов, директор на Института за музика до Председателя на БАН.
София, 04.08.1956.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Писмото-заявление е за ползване от Петко Стайнов на платен годишен отпуск за 1956 г. Подписано е с факсимилния му печат.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 83 -
L08_57_001_00 | преглед | заявка

Заповед № К-448/5.ХІІ.1957 г. на Председателя на БАН.
София, 05.12.1957.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта е за заместване на акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика по време на командировката му в СССР и ползуването на платен годишен отпуск за 1957 г. Подписана е от Зам. председателя на БАН акад. Сава Гановски.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 71 - Регистрирана и като L05_57_001_00 
L08_57_002_00 | преглед | заявка

Писмо изх. № 1-306/13.ХІ.1957 г. от акад. Петко Груев Стайнов, директор на Института за музика до Председателя на БАН. 
София, 13.11.1957.
Машинопис. Оригинал. - 1с.

Писмото е за определяне на  заместник на петко Стайнов по време на командировката му в СССР и ползуването на платен годишен отпуск за 1957г. Подписано е с факсимилния печат на Петко Стайнов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 72 -
забележка
L08_57_003_00 | преглед | заявка

Деловодна бележка от Йордан Банков до др. Желев.
София, 25.11.1957.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Свързана е с преписката по протоколното решение на Бюрото на Президиума на БАН, с което се одобрява командировка на акад. Петко Стайнов в СССР и заместването му по време на неговото отсъствие

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 73 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >