Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Българската академия на науките Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа доклад за награждаването на Петко Стайнов с наградата от фонда „Берлинов”, диплома за избора му за действителен член на Академията, документацията по назначаването му за директор на Института за музика и за дългогодишната дейност на Института, за участието на композитора в органите на управление на Академията, служебния му личен формуляр, трудовата му книжка, заповедите за отпуск и командировка и др. от 1938 до 1974 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
забележка
L08_57_004_00 | преглед | заявка

Уведомително писмо от Главния научен секретар на БАН от 05.08.1957 до Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура и Института за музика.
София, 05.08.1957.
Машинопис. Втори екз. – 1с.

Писмото уведомява за протоколно решение на Бюрото на Президиума на БАН, с което се одобрява командировка на акад. Петко Стайнов в Москва за участие в международното жури на Шестия младежки фестивал от 20 юли до 15 август. Подписано е от Главния научен секретар на БАН акад. Н. Стоянов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 74 - Регистрирана и като L10_57_003_00 
L08_57_005_00 | преглед | заявка

Заявление от акад. Петко Стайнов, секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура до Председателя на БАН.
София, 18.07.1957.
Машинопис. Оригинал. – 1с

Заявлението се основава на ПМС Nо 644/11.07.57 и с него се иска разрешаване на служебен задграничен отпуск за участие в международното жури на Младежкия фестивал в Москва от 25.VІІ до 15.VІІІ. Подписано е с факсимилния печат на Петко Стайнов.
Носи резолюция на акад. Сава Гановски.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 75 - Регистрирана и като L10_57_002_00 
L08_57_006_00 | преглед | заявка

Заповед № 12[K]-86/1.VІ.1957 г. на Председателя на БАН.
София, 01.06.1957.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта е за заместване на  акад. Петко Стайнов, секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура и директор на Института за музика по време на командировката му в СССР. Подписана е от Председателя на БАН акад. Тодор Павлов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 76 - Регистрирана и като L05_57_003_00 
L08_57_007_00 | преглед | заявка

Писмо-заявление от акад. Петко Стайнов, секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура до Председателя на БАН.
София, 28.05.1957.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Писмото-заявление е за разрешаване на служебен задграничен отпуск за посещение на СССР по покана на Съюза на съветските композитори. Подписано е с факсимилния печат на Петко Стайнов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 77 - Регистрирана и като L05_57_002_00 
L08_57_008_00 | преглед | заявка

Заповед № Р-11-46/30.VІІ.1958 г. на Председателя на БАН София, 30.07.1958.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта е за ползване от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика на 10 дни платен годишен отпуск. Подписана е от Пом. председателя на БАН по администр. стопан. дела Ил. Василев.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 78 -
L08_57_009_00 | преглед | заявка

Писмо-заявление от акад. Петко Груев Стайнов, секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура и директор на Института за музика до Председателя на БАН.
София, 16.01.1957.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Молбата е за ползване на 10 дни платен годишен отпуск и е подписана с факсимилния печат на Петко Стайнов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 79 -
L08_58_001_00 | преглед | заявка

Молба от акад. Петко Стайнов, секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура до Председателя на БАН.
София, 31.12.1958.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Молбата на Петко Стайнов е за разрешаване на безсрочен отпуск за лечение и определяне на заместващи го ръководители. Подписана е с факсимилния печат на Петко Стайнов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 65 - Регистрирано и като K05_58_001_00 
L08_58_002_00 | преглед | заявка

Извлечение от протоколно решение № 48 на Бюрото на Президиума на БАН.
София, 28.10.1958..
Машинопис. Втори екз. – 1с.

С решението се одобрява командировка на акад. Петко Стайнов, секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура в Будапеща за сметка на Комитета за приятелство и културни връзки с чужбина.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 66 В преписката няма данни за мероприятието 
L08_58_003_00 | преглед | заявка

Уведомително писмо от Главния научен секретар на БАН от 03.12.1958 до Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура.
София, 03.12.1958.
Машинопис. Оригинал. -  1с.

Уведомителното писмо е за протоколно решение на Бюрото на Президиума на БАН, с което се одобрява командировка на акад. Петко Стайнов в Будапеща за сметка на Комитета за приятелство и културни връзки с чужбина. Подписано е от Главния научен секретар на БАН акад. Н. Стоянов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 67 -
забележка
L08_58_004_00 | преглед | заявка

Деловодна бележка от В.С. до др. Пеевски.
Б.д. [00.12.1958] и Б.м. [София]
Мастилен ръкопис. – 1с.

Свързана е с преписката по протоколното решение на Бюрото на Президиума на БАН, с което се одобрява командировка на акад. Петко Стайнов в Будапеща за сметка на Комитета за приятелство и културни връзки с чужбина.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 68 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >