Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Българската академия на науките Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа доклад за награждаването на Петко Стайнов с наградата от фонда „Берлинов”, диплома за избора му за действителен член на Академията, документацията по назначаването му за директор на Института за музика и за дългогодишната дейност на Института, за участието на композитора в органите на управление на Академията, служебния му личен формуляр, трудовата му книжка, заповедите за отпуск и командировка и др. от 1938 до 1974 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
забележка
L08_58_005_00 | преглед | заявка

Заповед № К-295/30.VІІ.1958 г. на Председателя на БАН.
София. 30.07.1958.
Машинопис. Заверен прерпис. – 1с.

Заповедта е за ползване от акад. Петко Стайнов, секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура и директор на Института за музика на 48 дни платен годишен отпуск за 1958 г. Подписана е от Председателя на БАН акад. Тодор Павлов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 69 -
L08_58_006_00 | преглед | заявка

Заявление от акад. Петко Груев Стайнов, секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура и директор на Института за музика до Председателя на БАН.
София, 04.08.1958.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Молбата е за ползване на платен годишен отпуск за 1958 г. подписана с печата на Петко Стайнов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 70 -
L08_58_007_00 | преглед | заявка

Характеристика на академик Петко Груев  Стайнов, директор на Института по музика при БАН.
София, 08.05.1958.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Подписана е от:
1. Главен научен секретар акад. Николай Стоянов;
2. Зав. личен състав К. Пеевски.
Не е отбелязано предназначението на материала.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 122 - Регистрирано и като K02_58_001_00 
L08_58_008_00 | преглед | заявка

СТАЙНОВ, Петко.
[Важна задача на секцията …] / Петко Стайнов. - Транскрипция на брайлов оригинал на непълен текст с характер на отчетен доклад. София, [Б.д – 1957-1958].

Компютърна разпечатка на транскрибиран брайлов текст. – 2с.

Транскрипция на неизвестен досега непълен текст без изяснено предназначение. Вероятно представлява чернова на официален отчет за дейността на Ин-та за музика към 1957/58 год.  – представена е дейността на музикално-историческата секция, на музикално-педагогическата секция и на библиотеката, както и издателската дейност на института.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Fd-LArh/58/002 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София Транскрипцията е от Керанка Милушева. 
L08_59_001_00 | преглед | заявка

Писмо от БАН] № 3299 от 03.12.1959 до Съюза на българските композитори.
София, 03.12.1959.
Машинопис. Втори екз. – 1с

С писмото се дава съгласие акад. Петко Стайнов да бъде командирован от СБК в Пловдив за участие в Прегледа на българската симфонична музика. Подписано е от Главния научен секретар чл.кор. Титко Черноколев.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 53 - Регистрирано и като L05_59_002_00 
L08_59_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Съюза на българските композитори № 565/13.11.1959 до Прдседателя на БАН.
София, 13.11.1959.
Машинопис. Оригинал. - 1с

С писмото се моли акад. Петко Стайнов да ползва служебен отпуск за участие в Прегледа на българската симфонична музика в Пловдив от 8 до 19 декември 1959 г. Подписано е от Главния секретар Филип Кутев.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 54 - Регистрирано и като L05_59_001_00 
L08_59_003_00 | преглед | заявка

Заповед № 1542/31.ХІІ.1959 г. на Председателя на БАН.. София, 31.12.1959.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.
.

Със заповедта акад. Петко Груев Стайнов, секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура се преназначава за член на Президиума на БАН и му се определя заплатата.
Заповедта е подписана от Зам. председателя на БАН акад. Христо Дасакалов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 55 -
L08_59_004_00 | преглед | заявка

Заповед № К-438/18.ІХ.1959 г. на Председателя на БАН. София, 18.09.1959.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта определя заместници на акад. Петко Груев Стайнов, като секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура и като директор на Института за музика по време на негова командировка. Подписана е от Председателя на БАН акад. Тодор Павлов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 56 -
L08_59_005_00 | преглед | заявка

Писмо-заявление № 2-437от 14.09.1959 от акад. Петко Стайнов, секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура до Председателя на БАН. 
София, 14.09.1959.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Иск се прекъсване на редовния годишен отпуск на Петко Стайнов във връзка с решение на БП [Бюрото на Президиума] при БАН, което го определя за представител на Академията за чествуване 150-та годишнина от смъртта на Хайдн в Будапеща. Писмото е подписано с факсимилния печат на Петко Стайнов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 57 -
забележка
L08_59_006_00 | преглед | заявка

Заповед № 814/13.VІІІ.1959 г. на Председателя на БАН.  София, 13.08.1959.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта е за доплащане към заплатата на акад. Петко Груев Стайнов за прослужени 25 години. Подписана е от Председателя на БАН акад. Тодор Павлов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 58 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >