Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Българската академия на науките Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа доклад за награждаването на Петко Стайнов с наградата от фонда „Берлинов”, диплома за избора му за действителен член на Академията, документацията по назначаването му за директор на Института за музика и за дългогодишната дейност на Института, за участието на композитора в органите на управление на Академията, служебния му личен формуляр, трудовата му книжка, заповедите за отпуск и командировка и др. от 1938 до 1974 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
забележка
L08_59_007_00 | преглед | заявка

Справка към 12.VІІІ.1959 г. за прослужени години на акад. Петко Стайнов, секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура. София, 12.08.1959.
Ръчно попълнен с мастило формуляр. Оригинал. – 1с

Справката е изготвена въз основа на документи от съответните ведомства. Потвърждава се следната трудова дейност на Петко Стайнов (на държавна служба):
Ин-т за слепи деца – лектор по пиано до 23.09.1941 г.
Народна опера – директор, от 24.09.1941 до 01.10.1944 г.
МПК (бивш КНИК) – съветник, от 01.06.1948 до 22.05.1951 г.
БАН, Ин-т за музика – директор, от 22.05.1951 г. до датата на справката.
Общо 25 години, 9 месеца и 5 дни.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 59 -
L08_59_008_00 | преглед | заявка

Заповед № К-240/11 юли 1959 г. на Председателя на БАН. София, 11.07.1959.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта е за ползване от акад. Петко Стайнов, секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура и директор на Института за музика на 48 дни платен годишен отпуск за 1959 г. Заповедта е подписана от Председателя на БАН акад. Тодор Павлов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 60 -
L08_59_009_00 | преглед | заявка

Молба от акад. Петко Груев Стайнов, секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура и директор на Института за музика до Председателя на БАН.
София, 08.07.1959.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Молбата е за ползване от Петко Стайнов на платен годишен отпуск за 1959 г. Подписана е с факсимилния му печат.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 61 -
L08_59_010_00 | преглед | заявка

Заповед № К-227/6 юли 1959 г. на Председателя на БАН.
София, 06.06.1959.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта е за ползване от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика на служебен отпуск за участие в международното жури на Младежкия фестивал във Виена от 20.VІІ до 7.VІІІ. Издадена е в изпълнение на разпореждане на МС № 466/14.V.59 и е подписана от Председателя на БАН акад. Тодор Павлов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 62 -
L08_59_011_00 | преглед | заявка

Писмо-заявление № 2-3297от 06.07.1959 от акад. Петко Стайнов, секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура до Председателя на БАН. 
София, 06.07.1959.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Писмото-заявление е за разрешаване на служебен задграничен отпуск на Петко Стайнов за участие в международното жури на Младежкия фестивал във Виена от 20.VІІ до 7.VІІІ [1959]. Подписано е факсимилния  печат на Петко Стайнов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 63 - Регистрирано и като L10_59_001_00 
L08_59_012_00 | преглед | заявка

Заповед № 2/7 януари 1959 г. на Председателя на БАН.
София, 07.01.1959.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта е за заместване на акад. Петко Стайнов по време на отсъствието му по болест като секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура и директор на Института за музика. Подписана е от Зам. председателя на БАН акад. Сава Гановски.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 64 - Регистрирано и като L10_59_002_00 
L08_59_013_00 | преглед | заявка

Служебен личен формуляр на Петко Груев Стайнов.
София, 00.11.1959.
Машинописно попълнен формуляр. Оригинал. – 4с

Подписан с факсимилния печат на Петко Стайнов.
Разбира се, че е продължил да работи в МК по съвместителство до 1953 г.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 110 и 111 - Регистрирано и като K02_59_005_00 
L08_59_014_00 | преглед | заявка

Биографични бележки за академик Петко Груев Стайнов – композитор.
София, 28 ноември 1959.
Машинопис. Оригинал. - 3с

Написани са в първо лице единствено число и са подписани с факсимилния печат на Петко Стайнов – акад. Петко Стайнов, народен артист.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 117 до119 - Регистрирано и като K01_59_006_00 
L08_60_001_00 | преглед | заявка

Заповед № Л-334/12.VІІ.1960 г. на Председателя на БАН.
София, 12.07.1960.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта е за ползване от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика на 48 дни платен годишен отпуск за 1960 г. и 18 дни остатък от 1959 г.
Подписана е от Председателя на БАН акад. Тодор Павлов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 51 -
забележка
L08_60_002_00 | преглед | заявка

Молба от акад. Петко Груев Стайнов, директор на Института за музика до Председателя на БАН. 
София,  09.07.1960.
Машинопис. Оригинал. – 1с

Молбата е за ползване от Петко Стайнов на 48 дни платен годишен отпуск за 196о г. и 18 дни остатък от 1959 г. Подписана е с факсмилния печат на Петко Стайнов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 52 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >