Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Българската академия на науките Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа доклад за награждаването на Петко Стайнов с наградата от фонда „Берлинов”, диплома за избора му за действителен член на Академията, документацията по назначаването му за директор на Института за музика и за дългогодишната дейност на Института, за участието на композитора в органите на управление на Академията, служебния му личен формуляр, трудовата му книжка, заповедите за отпуск и командировка и др. от 1938 до 1974 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
забележка
L08_60_003_00 | преглед | заявка

Служебен личен формуляр на Петко Груев Стайнов, който се попълва саморъчно от лицето при подписване на акта за встъпване в длъжност.
София, 16.01.1960.
Ръкописно попълнен формуляр. Оригинал. – 4с.
Със снимка на Петко Стайнов.

Попълнен с непознат почерк – вероятно на служебно лице.
Подписан с факсимилния печат на Петко Стайнов.
Отбелязано е, че от 1946 до 1948 г. е работил като съветник в министерството на информацията.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 108 и109 - Регистрирано още и като K02_60_002_00 
L08_61_001_00 | преглед | заявка

Заповед № Л-802/30.Х.1961 г. на Председателя на БАН.
София, 30.10.1961.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Със заповедта се разрешава акад. Петко Груев Стайнов, член на Президиума на БАН и директор на Института за музика да бъде командирован от СБК в Берлин като представител на България в Международния конгрес на композиторите от социалистическите страни. Подписана е от и.д. Председател акад. Любомир Кръстанов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 46 - Регистрирано още и като L05_61_002_00 
L08_61_002_00 | преглед | заявка

Писмо от СБК №582/27.10.1961 до БАН. 
София, 27.10.1961.
Машинопис. Оригинал. -  1с.

Писмо, с което се моли да бъде командирован акад. Петко Груев Стайнов в Берлин за участие в Международния конгрес на композиторите от социалистическите страни. Подписано е от Главния секретар на СБК нар. арт. Филип Кутев.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 47 - Регистрирано още и като L05_61_001_00 
L08_61_003_00 | преглед | заявка

Молба от акад. Петко Груев Стайнов, член на Президиума на БАН до Председателя на БАН. 
София, 26.10.1961.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Молбата за разрешаване на служебен отпуск на Петко Стайнов за участие като преставител на НРБ в Берлин на Международния конгрес на композиторите от социалистическите страни. Подписана е с факсимилния печат на Петко Стайнов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 48 -
L08_61_004_00 | преглед | заявка

Заповед № Л-461/27.VІІ.1961 г. на Председателя на БАН. 
София, 27.07.1961.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта е за ползване от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика на 48 дни платен годишен отпуск за 1961 г. Подписана е от Зам. Председателя на БАН акад. Любомир Кръстанов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 49 -
L08_61_005_00 | преглед | заявка

Молба от акад. Петко Груев Стайнов, член на Президиума на БАН  и директор на Института за музика до Председателя на БАН. 
София, 21.07.1961.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Молбата е за ползване от Петко Стайнов на 48 дни платен годишен отпуск за 1961 г. Подписана е с факсимилния му печат.
Носи резолюцията „Разрешавам” на акад. Кръстанов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 50 -
L08_62_001_00 | преглед | заявка

Доклад изх. № 4-228 от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика до Академика-секретар на отделението за езикознание, литературознание и изкуствознание. – Оригинал на служебен доклад
София, 05.04.1962.
Машинопис. Втори екз. – 4с.

В доклада аргументирано се възразява срещу предвиденото за обсъждане в Президиума на БАН предложение за обединяване на двата института, занимаващи се с изкуствознание – института за музика и института за изобразителни изкуства.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4554/20-001 Няма направено копие Регисрирано и като H108_62_001_00 
L08_62_002_00 | преглед | заявка

Заповед № Л-644/31.VІІ.1962 г. на Председателя на БАН.
София, 31.07.1962.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповед за ползване от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика на 48 дни платен годишен отпуск за 1962 г. Отбелязано е, че една част от отпуската ще се ползва в Германия – Франкфурт.
Заповедта е подписана от Зам. председателя на БАН акад. Владимир Георгиев.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 41 -
L08_62_003_00 | преглед | заявка

Заявление от акад. Петко Груев Стайнов, член на Президиума на БАН  и директор на Института за музика до Председателя на БАН. 
София, 30.07.1962.
Машинопис. Оригинал. – 1с

Молбата е за ползване на платен годишен отпуск за 1962 г. Подписана е с факсмилния печат на Петко Стайнов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 42 -
забележка
L08_62_004_00 | преглед | заявка

Заповед № Л-180/5.V.1962 г. на Председателя на БАН.
София, 05.05.1962.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта разрешава акад. Петко Груев Стайнов, директор на Института за музика да бъде командирован от СБК в Стара Загора за участие в  Седмицата на българската музика. Подписана е от и.д. Председател акад. Любомир Кръстанов.
Заб. Заповедта е напечатана върху гърба на бланка за клетвена декларация за семейно положение (?!).

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 43 - Регистрирано и като L05_62_001_00 
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >