Документи, свързани с дейността на Петко Стайнов в Българската академия на науките Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа доклад за награждаването на Петко Стайнов с наградата от фонда „Берлинов”, диплома за избора му за действителен член на Академията, документацията по назначаването му за директор на Института за музика и за дългогодишната дейност на Института, за участието на композитора в органите на управление на Академията, служебния му личен формуляр, трудовата му книжка, заповедите за отпуск и командировка и др. от 1938 до 1974 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >
забележка
L08_62_005_00 | преглед | заявка

Молба от акад. Петко Груев Стайнов, директор на Института за музика до Председателя на БАН.
София, 29.04.1962.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Молбата е за разрешаване на служебен отпуск за участие като член на Президиума на СБК в Седмицата на българската музика, провеждана в Старозагорски окръг. Подписана е с факсимилния печат на Петко Стайнов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 44 -
L08_62_006_00 | преглед | заявка

Заповед № 52/9 януари 1962 г. на Председателя на БАН
София, 09.01.1962.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповед за определяне заплатата на акад. Петко Стайнов, член на Президиума на БАН в нови пари.
Отбелязано е, че заплатата от 453,20 лв. влиза в зила от 01.01.1962 г..
Заповедта е подписана от и.д. Председател акад. Любомир Кръстанов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 45 -
L08_63_001_00 | преглед | заявка

Заповед № 642/10.VІІ.1963 г. на Председателя на БАН.
София, 10.07.1963.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта е за ползване от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика на 48 дни платен годишен отпуск за 1963 г. Подписана е от Председателя на БАН акад. Любомир Кръстанов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 37 -
L08_63_002_00 | преглед | заявка

Молба от акад. Петко Груев Стайнов, член на Президиума на БАН  и директор на Института за музика до Председателя на БАН. 
София, 09.07.1963.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Молбата е за ползване от Петко Стайнов на 48 дни платен годишен отпуск за 1963 г. Подписана е с факсимилния му печат.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 38 -
L08_63_003_00 | преглед | заявка

Заповед № 252/17.ІІІ.1963 г. на Председателя на БАН. 
София, 17.03.1963.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта е за заместване на акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика по време на отпуската му по болест от Андрей Андреев. Подписана е от Председателя на БАН акад. Любомир Кръстанов

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 39 -
L08_63_004_00 | преглед | заявка

Докладна записка от акад. Петко Стайнов, член на Президиума на БАН до Председателя на БАН. 
София, 09.03.1963.
Машинопис. Оригинал. – 1с

Молбата е за заместването на  Петко Стайнов като директор на Института по музика по време на лечението му в Правителствена болница. Подписана е с факсимилния му печат.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 40 -
L08_64_001_00 | преглед | заявка

Заповед № Л-11372 / 29.08.1964 г. на Председателя на БАН.
София, 29.08.1964.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта разрешава акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика да бъде командирован от Съюза на българските композитори като негов представител на Международния фестивал „Джордже Енеску” в Букурещ. Подписана е от Председателя на БАН акад. Любомир Кръстанов

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 30 - Регистрирано и като L05_64_002_00 
L08_64_002_00 | преглед | заявка

Заявление от акад. Петко Стайнов, член на Президиума на БАН и директор на Института за музика до Председателя на БАН. 
София, 28.08.1964.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

Молбата е за ползване от Петко Стайнов на служебен отпуск предвид командироването му от Съюза на българските композитори като негов представител на Международния фестивал „Джордже Енеску” в Букурещ. Подписана е с факсимилния му печат.
Носи резолюцията „Разрешавам” на Председателя на БАН акад. Любомир Кръстанов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 31 -
L08_64_003_00 | преглед | заявка

Писмо от СБК №373/ 27.08.64 до БАН.
София, 27.08.1964.
Машинопис. Оригинал. – 1с.

С писмото се моли да се разреши служебен отпуск на нар. артист Петко Стайнов за участие като представител на СБК в Международния фестивал „Джорже Енеску” в Букурещ. Подписано е от Организационния секретар на СБК Димитър Тъпков.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 32 - Регистрирано и като L05_64_001_00 
забележка
L08_64_004_00 | преглед | заявка

Заповед № Л-898/25.VІІ.1964 г. на Председателя на БАН. 
София, 25.07.1964.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта е за ползване от акад. Петко Стайнов, директор на Института за музика на 44 дни платен годишен отпуск за 1964 г. Подписана е от Председателя на БАН акад. Любомир Кръстанов.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 33 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | следваща >