Делови аспекти на творческата дейност на Петко Стайнов Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа документи и материали, свързани със защитата на авторското право на композитора и разпореждане с нотните материали на произведенията му, договори за създаване на музикални произведения,  и др. от 1929 до 1964 г.

< предишна | 1 2 | следваща >
забележка
L09_64_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Петко Стайнов до Съюза на бъргарските композитори.
Б.м.[София] Б.д.[1964]
Машинопис.  – 2 с.

В писмото Петко Стайнов предлага свои произведения, които да бъдат изпълнени на фестивала на българското симфонично изкуство през м. март 1964 г. в Русе.                                        

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4554/20-002 - Регистрирано и като H105_64_001_00 
< предишна | 1 2 | следваща >