Участия на Петко Стайнов в журита Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа документи и материали за назначаването и работата на композитора като член на журита на наши и международни музикални състезания от 1941 до 1965 г.

< предишна | 1 2 | следваща >
забележка
L10_59_002_00 | преглед | заявка

Заповед № 2/7 януари 1959 г. на Председателя на БАН. 
София, 07.01.1959.
Машинопис. Заверен препис. – 1с.

Заповедта е за заместване на акад. Петко Стайнов по време на отсъствието му по болест като секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура и директор на Института за музика. Подписана от Зам. председателя на БАН акад. Сава Гановски.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/064 - Регистрирано и като L08_59_012_00 
L10_63_001_00 | преглед | заявка

Втори международен конкурс за млади оперни певци. Пропуск на Петко Стайнов за зала „България”.
София, 16.06-05.07.1963.
Печатно. – 1с.

Пропускът е за ПС в качеството му на член на международното жури.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-LArh/63/002 -
L10_65_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Димитър Осинин до Петко Стайнов.
София, 22.08.65.
Машинопис. - 1с.

Споделя несъгласието си с решението на журито за награждаването на народния певец Колев от Сливен (вероятно на събора в Копривщица).

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/32 -
L10_NN_001_00 | преглед | заявка

“Наредба” за свикване комисията по преглеждане  на български опери. Б.м. [София] Б.д.
Машинопис. – 1с.

Комисията включва Петко Стайнов, Драган Кърджиев, Асен Найденов, Асен Димитров, Венедикт Бобчевски, Михаил Попов и Илия Арнаудов.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/05 -
< предишна | 1 2 | следваща >