Писма, свързани с дейността на Петко Стайнов в Дружеството на българските компонисти „Съвременна музика” Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа кореспонденция с оперативен характер от 1934 до 1937 г.

< предишна | 1 | следваща >
забележка
H104_34_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Министерството на външните работи и на вероизповеданията № 18601-7-ІІ до Председателя на Дружеството на българските композитори Петко Стайнов.
София, 10.10.1934.
Машинопис. – 1 с. + Документация на немски език.  - 13 с.

Служебна кореспонденция. С писмото се изпраща Документация, отнасяща се до Конгреса на Постоянния съвет за международно сътрудничество на композиторите, състоял се от 11 до 14.09.1934 г. във Венеция.
Регистрирана е в архива на ФПГС под № Fd-LArh/34/001

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/34/001 -
H104_36_001_00 | преглед | заявка

Писмо № 162 от Пловдивското певческо дружество до Петко Стайнов, председател на Съюза на българските композитори.
Пловдив, 15.01.1936.
Машинопис. – 1 с.
 

Служебна кореспонденция. ППД кани П.С. за почетен член на Юбилейния комитет за отпразнуване 40-та годишнина на дружеството. 

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/36/013 -
H104_36_002_00 | преглед | заявка

Писмо № 48 от Радио София до Дружеството на българските композитори.
София, 05.02.1936.
Машинопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Иска се Дружес¬твото на българските композитори „да посочи свой представител в Почетния ръководен съвет при Радио София”.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/36/025 -
H104_37_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Любомир Романски до Петко Стайнов.
Берлин, 11.01.1937.
Ръкопис. – 2 с.

Служебна кореспонденция. Диригентът моли Председателя на Дружеството на българските компонисти за съдействие по изпращането на партитурите на композиторите Л. Пипков, В. Стоянов и Д. Ненов за предстоящ концерт с българска симфонична музика.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/37/001 -
< предишна | 1 | следваща >