Писма, свързани с дейността на Петко Стайнов в Съюза на българските композитори Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа оперативна кореспонденция по организационни въпроси – покани за творчески обсъждания, секционни и общи събрания от 1957 до 1967 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 | следваща >
забележка
H105_52_001_00 | преглед | заявка

Картичка-покана от Съюза на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти до Петко Стайнов.
София, 19.01.1952.
Бланка, попълнена на ръка. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Покана за общо събрание на секцията за обсъждане предложения за Димитровски награди.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/52/003 -
H105_52_002_00 | преглед | заявка

Картичка-покана от Съюза на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти до Петко Стайнов.
София, 29.03.1952.
Бланка, попълнена на  ръка. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Пока¬а за общо събрание на секцията за „отчитане на плана за народната песен...”.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/52/004 -
H105_52_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Съюза на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти до Петко Стайнов.
София, 29.03.1952.
Машинопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Иска се от П.С. да представи списък на творбите си, които „не са печатани за разписване в още един екземпляр”.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/52/005 -
H105_54_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Съюза на чехословашките композитори до Петко Стайнов.
Прага, 03.03.1954.
Машинопис. – 1 с.
Руски език.

Служебна кореспонденция. Молба да напише статия за Антонин Дворжак по повод решението на Световния съвет на мира да бъде чествана 50-годишнина от смъртта му.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/54/010 - Регистрирано и като H112_54_001_00 
H105_56_001_00 | преглед | заявка

Покана от Съюза на българските композитори до Петко Стайнов.
София, 19.05.1956.
Ръкопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Покана за участие в обсъждане на творби на Л. Пипков.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/56/071 -
H105_57_001_00 | преглед | заявка

Писмо от секретариата на Съюза на българските композитори до Петко Стайнов.
София, 14.03.1957.
Машинопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Покана за Вечер на съвременната музика със записи на Шьонберг и полски композитори.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/57/107 -
H105_57_002_00 | преглед | заявка

Писмо от секретариата на Съюза на българските композитори до Петко Стайнов.
София, 08.07.1957.
Машинопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Съобщение за конкурс за композиции, уреждан от „Сочиета дел квартето” в гр. Верчели, Италия.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/57/109 -
H105_57_003_00 | преглед | заявка

Картичка-покана от Съюза на българските композитори до Петко Стайнов.
София, 23.03.1957.
Ръкописно попълнена бланка – 1 с.

Служебна кореспонденция. Покана за участие в обсъждане на творби на Ив. Маринов и К. Илиев.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/57/123 -
H105_57_004_00 | преглед | заявка

Картичка-покана от Съюза на българските композитори до Петко Стайнов.
София, 06.04.1957.
Бланка, попълнена на ръка. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Покана за участие в обсъждане на творби на Л. Николов и Дим. Тъпков.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/57/124 -
забележка
H105_59_001_00 | преглед | заявка

Картичка-покана от Съюза на българските композитори до Петко Стайнов.
София, 23.02.1959.
Бланка, попълнена на ръка. – 1 с.

 

Служебна кореспонденция. Покана за обсъждане от секция „Композитори” на симфония от В. Казанджиев и симфониета от Цв. Цветанов.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/59/060 -
< предишна | 1 2 3 4 5 | следваща >