Писма, свързани с дейността на Петко Стайнов като директор на Народната опера и Председател на Държавната филхармония Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма по творческо-организационни проблеми, вкл. свързани със специализации на български оперни артисти в чужбина и гастроли на чуждестранни диригенти и режисьори на сцената на Народната опера от 1941 до 1944 г.

< предишна | 1 2 3 4 | следваща >
забележка
H107_41_001_00 | преглед | заявка

МОЛБА от Димитър Шампион до Господина Директора на Народната опера.
София, 25 септемврий 1941 год.
Машинопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Молба за повторно преглеждане на либретото и прослушване на клавира на операта „Майстори”, композирана от Д. Шампион.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4587/14 -
H107_41_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Тодор Мазаров до Петко Стайнов.
Виена, 27.10.1941.
Ръкопис. – 2 с.

Служебна кореспонденция. Писмото до кума Петко Стайнов е в качеството му на директор на Народната опера. Предлага промяна на датата на предстоящия си гастрол в София, възможните опери, в които би могъл да участва и финансовите условия. С кума споделя и здравословни проблеми.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4588/02 Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/41/017
H107_41_004_00 | преглед | заявка

Писмо № 1570 от Дирекция на националната пропаганда до Петко Стайнов.
София, 00.10.1941.
Машинопис. –  1 с.

Служебна кореспонденция. Предла¬гат на Петко Стайнов да напише статия за Народната опера, предназначена за планирания за „издаване календар-алманах за предстоящата 1942 г.”

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/41/010 -
H107_42_001_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Елена Воронова до директора на Народната опера Петко Стайнов.
Берлин, 29.04.1942.
Ръкопис. – 2 с.

Служебна кореспонденция. Балерината Воронова информира директора за хода на стажа си в Германия.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/42/004 - Регистрирано и като H112_42_002_00 
H107_42_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Легацията на Царство България в Рим до Петко Стайнов.
Рим, 08.06.1942.
Ръкопис. – 2 с.

Служебна кореспонденция. Служител от легацията (подписът е нечетлив) разяснява на директора на Народната опера недоразумение, свързано с превода на либретото на операта „Сицилианска вечерня” за нуж¬дите на Софийската опера.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/42/005 - Регистрирано и като H112_42_003_00 
H107_42_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Службата за чуждестранни театри до директора на Народната опера Петко Стайнов.
Берлин, 22.06.1942.
Машинопис. – 1 с.
Немски език.

Служебна кореспонденция. Г-н Гьотце изпра¬ща 3 клавирни извлечения на операта „Саломе” за нуждите на Народната опера София.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/42/009 - Регистрирано и като H112_42_007_00 
H107_42_004_00 | преглед | заявка

Писмо от Главния интендант на градските сцени (театри) до директора на Народната опера Петко Стайнов.
Франкфурт на Майн, 21.07.1942.
Машинопис. – 1 с.
Немски език.

Служебна кореспонденция. Главният интендант Майснер споделя добри спомени за българския гастрол във Франкфурт на Майн и потвърждава пътуването си за София през първата половина на м. август.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/42/010 - Регистрирано и като H112_42_008_00 
H107_42_005_00 | преглед | заявка

Писмо от Атанас Маргаритов до директора на Народната опера Петко Стайнов.
Залцбург, 03.08.1942.
Ръкопис. – 2 с.

Служебна кореспонденция. Диригентът от Народната опера информира директора за хода на специализацията си.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/42/011 - Регистрирано и като H112_42_009_00 
H107_42_006_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Елена Воронова до директора на Народната опера Петко Стайнов.
Берлин, 14.08.1942.
Ръкопис. – 2 с.

Служебна кореспонденция. Балерината Воронова информира ди¬ректора за хода на стажа си в Германия и подготовката на балетния спектакъл, който ще изнесе след прибирането си в София.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/42/012 - Регистрирано и като H112_42_010_00 
забележка
H107_42_007_00 | преглед | заявка

Писмо от Янко Янков до директора на Народната опера и председател на Държавната филхармония Петко Стайнов.
Берлин, 22.07.1942.
Ръкопис. – 2 с.

Служебна кореспонденция. Флейтистът от Държавната филхармония информира председателя за начина, по който могат да се поръчат в Германия три сребърни флейти и едно пиколо за нуждите на оркестъра.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/42/013 - Регистрирано и като H112_42_011_00 
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >