Писма, свързани с дейността на Петко Стайнов в Българската академия на науките Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа кореспонденция по творческо-организационни и кадрови въпроси на Института за музика, писма, свързани с международното сътрудничество, оперативна кореспонденция като секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура,  член на Президиума на БАН и член на Редакционно-издателския съвет на Академията и др. от 1938 до 1976 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 | следваща >
забележка
H108_38_001_00 | преглед | заявка

Ръководството на Българската академия на науките до Петко Стайнов.
София, 09.06.1938.
Машинопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Уведомително писмо за удостояване на композитора с Кирилометодиевската награда от фонда „Берлинов” за 1938 год.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/38/008 -
H108_41_001_00 | преглед | заявка

Писмо от БАН № 329 до Петко Стайнов.
София, 20.07.1941.
Машнопис. - 1с.

Съобщава се на П.С., че е избран за редовен член на Литературнохудожествения клон на Българската академия на науките и изкуствата. Подписът е на Сп. Казанджиев.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/41/015 - Ксероксово копие от оригинала в Централния архив на БАН 
H108_41_001_00 | преглед | заявка

Писмо от БАН № 329 до Петко Стайнов.
София, 20.07.1941.
Машнопис. - 1с.

Съобщава се на П.С., че е избран за редовен член на Литературнохудожествения клон на Българската академия на науките и изкуствата. Подписът е на Сп. Казанджиев.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/41/015 - Ксероксово копие от оригинала в Централния архив на БАН 
H108_49_001_00 | преглед | заявка

До Другаря Председател на Управителния съвт при БАН : Доклад от Петко Стайнов, ръководител на Института по музика при БАН. София, 1 апр. 1949.
Маш. Копие. - 1с.

Заб.: Без подпис.

Служебна кореспонденция. Петко Стайнов моли да бъдат отпуснати 10 хил. лв за проучванията на танцовия фолклор и лазарските игри и обичаи в Пиринския край, възложени на Райна Кацарова.

БАН, Централен научен архив 151/206/046 -
H108_52_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Георги Христов
(военен музикант) до Петко Стайнов.
с. Младеново, Ломско, 10.11.1952.
Ръкопис. – 17 с.

Служебна кореспонденция. Изразява благодарност за готовността на Ин-та за музика да се заеме с проучването на войнишката песен и споделя собствени мисли за музиката.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/35 - Регистрирано и като L08_52_003_00 
H108_53_001_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Андрей Андреев до Петко Стайнов.
Прага, 26.06.1953.
Ръкопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Научният секретар на Ин-та за музика информира за хода на командировката си в Чехословакия.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/53/007 -
H108_53_002_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Елена Стоин до сем. Петко Стайнови.
Обзор, 20.07.1953.
Ръкопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Н.с. от Ин-та за музика изпраща поздрави от морето и информация за хода на почивката.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/53/009 -
H108_53_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Иван Пенков до директора на Института за музика Петко Стайнов.
Дрезден, 01.12.1953.
Ръкопис. – 4 с.

Служебна кореспонденция. Директорът на Ин-та за изобразителни изкуства информира за хода на командировката си в ГДР, респ. за изложбите в Лайпциг и Берлин. Спомня си за срещата с Петко Стайнов в Дрезден преди 30 години.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/53/013 - През 1953 г. П.С. е секретар на Отделението за изобразителни изкуства, музика и архитектура (1951-1960). 
H108_54_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Иван Генчев до Петко Стайнов.
Луковит, 18.10.1954.
Ръкопис. – 4 с.

Лично-служебна кореспонденция. Учителят-музикант си спомня за гостуването на Петко Стайнов в Луковит и би се радвал на ново посещение. Смята, че недоброто състояние на обучението по музика (пеене) в училищата изисква обсъждане на национално съвещание.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/54/002 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 | следваща >