Кореспонденция с обществени организации, вкл. религиозни общности Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от  Туристическото дружество в Казанлък (1918), църковни настоятелства, други творчески съюзи от 1918 до 1967 г.

< предишна | 1 | следваща >
забележка
H109_18_001_00 | преглед | заявка

Юношески туристически съюз, Казанлъшки клон “Розова долина”, Кз до г-н Петко Стайнов, 02.02.1918 г.
Калиграфски ръкопис, - 1 с.

Служебна кореспонденция. Настоятелството благодари за готовността на Петко Стайнов да “образува хор за утрото, което се готви към средата на този месец.”

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/33 - Регистрирано и като L01_18_001_00 
H109_32_001_00 | преглед | заявка

Писмо № 41 от настоятелството на църквата „Св. Св. Седмочисленици” до Петко Стайнов.
София, 13.04.1932.
Машинопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Молба П.С., заедно с проф. Стоян Брашованов да прослуша църковния хор и даде препоръки за усъвършенстването му.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/32/001 -
H109_34_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Съюза на дружествата на художниците в България до Петко Стайнов, председател на Съюза на компонистите.
София, 08.06.1934.
Машинопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Покана за среща с останалите творчески съюзи за „обмисляне на въпроса за федерирането им”. 

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/34/027 -
H109_35_001_00 | преглед | заявка

Писмо № 193 от ръководството на Съюза на дружествата на художниците в България до Петко Стайнов, председател на Дружеството на композиторите.
София, 16.09.1935.
Машинопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Покана за участие в Конгреса на Съюза на дружествата на художниците в България.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/35/032 -
H109_35_002_00 | преглед | заявка

Писмо № 4 от Културно-просветно сдружение „Емануил Манолов” до Петко Стайнов.
Казанлък, 27.09.11935.
Ръкопис. – 2 с.

Служебна кореспонденция. Покана до П.С. за участие в откриването на паметника на Емануил Манолов в Казанлък и молба да покани лично за участие министъра на народното просвещение.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/35/033 -
H109_36_001_00 | преглед | заявка

Писмо № 1774 от Всебългарски съюз „Отец Паисий” до Петко Стайнов, председател  на СНХБ.
София, 14.04.1936.
Циклостил. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Покана до членовете на Висшия Съюзен Съвет за заседание на 15.04.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/36/044 -
H109_36_002_00 | преглед | заявка

Писмо № 2001от Всебългарски съюз „Отец Паисий” до Петко Стайнов, председател  на СНХБ.
София, 28.05.1936.
Машинопис. – 1 с. + плик.

Служебна кореспонденция. Покана за участие в официална вечеря в чест на „председателя на Балканския комитет сър Едуард Бойл”.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/36/053 -
H109_63_001_00 | преглед | заявка

Писмо № 6026 от Комитета за приятелство и културни връзки с чужбина до Петко Стайнов.
София, 03.10.1963.
Машитопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Посочва се как да бъдат изпратени нотите на произведения на П.С., коит ще се изпълняват на негови авторски концерти в СССР.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/63/137 -
H109_67_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Съюза на музикалните дейци в България до н.а. Петко Стайнов.
София, 01.06.1967.
Циклостил. – 1с.

Служебна кореспонденция. Покана за присъствие на научна конференция.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/67/039 -
< предишна | 1 | следваща >