Кореспонденция с централни ведомства Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа кореспонденция с Министерството на народното просвещение, Бюрото на Народното събрание, Министерския съвет, Министерството на народната отбрана, Министерството на народната просвета, Комитета за изкуство и култура 1933 до 1972 г.

< предишна | 1 2 3 | следваща >
забележка
H110_33_001_01 | преглед | заявка

Писмо №3379 от Министерство на народното просвещение до Петко Стайнов.
София, 01.04.1933.
Машинопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Напомняне за неполучена сума за участие в комисия за конкурс в Музикалната академия през 1932.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/33/004 -
H110_35_001_01 | преглед | заявка

Писмо-бележка от П. Кюркчиев от Инспектората на МНП до Петко Стайнов.
София1 30.10.1935.
Ръкопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Покана за среща с Главния секретар на министерството (Каранджиев) на 31.10. с.г.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/35/044 -
H110_37_001_00 | преглед | заявка

Писмо № 612 от Министерство на народното просвещение – отделение за народна култура до Петко Стайнов.
София, 17.02.1937.
Машинопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Съобщава се на композитора, че е „назначен за член на комисия, която ще изпълнява временно функциите на художествен съвет при Държавната музикална академия.”.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/37/008 -
H110_37_002_00 | преглед | заявка

Писмо №1271-23 от Министерство на народното просвещение – отделение за народна култура и изкуства до Петко Стайнов.
София, 24.06.1937.
Машинопис. – 2 с.

Служебна кореспонденция. Съобщава се на композитора, че е „назначен за член на комисия, която „да разработи окончателната редакция на музиката и на текста на българските химни и патриотични песни”.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/37/011 -
H110_37_003_00 | преглед | заявка

Писмо № 2175-23 от Министерство на народното просвещение – отделение за народна култура и изкуства до Петко Стайнов.
София, 25.06.1937.
Машинопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Покана за „първото заседание на комисията, натоварена да разработи окончателната редакция на музи¬ка¬та и на текста на българските химни и патриотични песни”.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/37/012 -
H110_38_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Министерство на народното просвещение – отделение за народна култура и изкуства до Петко Стайнов.
София, 12.01.1938.
Машинопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. С писмото на наградения се изпраща знакът на ордена „сребърен медал за наука и изкуство”.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/38/004 -
H110_39_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Министерство на народното просвещение – отделение за народна култура и изкуства до Петко Стайнов.
София, 26.05.1939.
Машинопис. – 1 + 1 с.

Служебна кореспонденция. Уведомяват Петко Стайнов, че е „назначен за член в комисията по изработване на проекто-закон за Народния театър” и го канят на първото й заседание.
Приложение: препис от заповедта на министъра.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/39/004 -
H110_39_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Министерство на народното просвещение – отделение за народна култура и изкуства до Петко Стайнов.
София, 26.05.1939.
Машинопис. – 1 + 1 с.

Служебна кореспонденция. Уведомяват Петко Стайнов, че е „назначен за член в комисията по изработване на проекто-закон за насърчаване на българската музика, литература и изкуства” и го канят на първото й заседание.
Приложение: препис от заповедта на министъра.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/39/005 -
H110_41_001_00 | преглед | заявка

Писмо № 1176 от Министерство на народното просвещение – отделение за народна култура и изкуства до Петко Стайнов.
София, 17.03.1941.
Машинопис. –  1 с.

Служебна кореспонденция. Съобщава се на композитора, че със заповед на министъра е „назначен за член на комисията, която ще преглежда и избира училищни песни и други музикални творби, които ще бъдат задължително изучавани във всички народни,, основни и средни училища и учителски институти в страната”.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/41/005 -
забележка
H110_41_002_00 | преглед | заявка

Писмо № 3766 от Министерство на народното просвещение – отделение за народна култура и изкуства до Петко Стайнов.
София, 23.09.1941.
Машинопис. – 1 + 1 с.

Служебна кореспонденция. Съобщават на Петко Стайнов, че е „назначен за поддиректор на Народния театър , завеждащ Народната опера и го приканват да заеме длъжността.”
Приложен е подписаният акт за встъпване в длъжност.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/41/008 -
< предишна | 1 2 3 | следваща >