Кореспонденция с местните власти Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа кореспонденция с ГОНС и ОСИК Казанлък, ОбНС Гоце Делчев, ОНС Хасково от 1957 до 1967 г.

< предишна | 1 | следваща >
забележка
H111_57_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Зафир Кънчев до Петко Стайнов, чрез съпругата му.
Гоце Делчев, 11.05.1957.
Ръкопис. – 2 с.

Служебна кореспонденция. Покана от местния културен деятел за участие на Петко Стайнов в планираната фолклорна вечер.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/57/113 -
H111_59_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Казанлъшки градски народен съвет до Петко Стайнов.
Казанлък, 13.ХІ.1959 г.
Машинопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Иска се сведение за адвоката Ненко Славов Ненков.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/19 -
H111_63_001_00 | преглед | заявка

Писмо № 1932 от Окръжен народен съвет Хасково до Петко Стайнов.
Хасково, 06.09.1963.
Машитопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Покана за гостуване на Тракийския събор в с. Маджарово.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/63/134 - Регистрирано още и като H103_63_001_01 
H111_64_001_00 | преглед | заявка

Писмо от акад. Петко Стайнов до Петър Калайджиев, председател на ИК на ГНС Казанлък.
София,  25.04.1964.
Маш. Копие. – 1с.

Служебна кореспонденция. Писмото съдържа препоръки по укрепването на културните институти на гр.Казанлък.

БАН, Централен научен архив 151/161/001 -
H111_67_001_00 | преглед | заявка

Казанлъшки ГОНС до акад. Петко Стайнов.
Казанлък, 11.01.1967.
Машинопис. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Покана за участие в първата отчетна сесия на Градския общински народен съвет.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/67/005 -
H111_NN_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Цвятко Цветков, председател на ОСИК Казанлък  до Петко Стайнов.
Казанлък, (Б.д.)
Маш. – 2с.

Служебна кореспонденция. Писмото се отнася до организиране на концерт на пионерския хор от гр. Казанлък и до отзивите в периодичния печат.

БАН, Централен научен архив 151/183/000 -
< предишна | 1 | следваща >