Писма, свързани с дейността на Петко Стайнов в Съюза на народните хорове и Българския певчески съюз Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа кореспонденция с оперативен характер, свързана с концертни прояви, издателската дейност, организационни въпроси, съюзни конференции и конгреси, международна дейност и др. от 1930 до 1950 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 | следваща >
забележка
H101_30_001_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Стоян Брашованов до Петко Стайнов (пианист и компонист) (в Казанлък).
София, 29.08.1930.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Редакторът на сп. „Родна песен” С.Б. споделя с П.С. тревогата си по подготовката на събора на народните хоровe в Габрово.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/30/009 - Регистрирано и като H2105_30_003_ 00  
H101_33_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Лазар Цветков (от Българската легация в Будапеща) до Петко Стайнов (чрез брат му Стоян в Пловдив, чийто приятел е).
Будапеща, 15.06.1933.
Ръкопис. – 4 с. + плик.

Служебна кореспонденция. Л.Ц. описва подробно условията, при които ще се реализира гастрола на хор „Гусла” в Унгария.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/33/007 -
H101_33_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Стоян Брашованов до Петко Стайнов (в Будапеща).
София, 28.06.1933.
Ръкопис. – 2 с. + плик.

Служебна кореспонденция. Редакторът на сп. „Родна песен” С.Б. информира П.С. по текущи съюзни въпроси и пожелава успех на гастрола на хор „Гусла” в Унгария.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/33/009 -
H101_33_003_00 | преглед | заявка

Циркулярно писмо-апел на СНХБ.
София, 00.06.1933.
Печатно. – 1 с.

Служебна кореспонденция. Апелът призовава „да се разшири музикалното обучение в нашето училище” като средство за култивиране у младежта на „душевно благородство и социални добродетели”. 

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/33/010 -
H101_33_004_00 | преглед | заявка

Писмо от председателя на унгарския хор (името на хора към 03.09.2010 не е преведено, а името на председателя е нечетливо – [Фехерт]) до Петко Стайнов, председател на СНХБ.
Будапеща, [00.07/08].1933.
Машинопис. – 1 с.
Немски език.

Служебна кореспонденция. Председателят на хора припомня за успешния гастрол на хор „Гусла” и заявява намерение за ответен гастрол на неговия хор през м. октомври, като разчита на съдействието на СНХБ.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/33/016 - Регистрирано и като Н112_33_001_ 00 
H101_33_005_00 | преглед | заявка

Писмо от Стоян Брашованов до Петко Стайнов (в Казанлък).
София, 09.09.1933.
Ръкопис. – 2 с. + плик

Служебна кореспонденция. Редакторът на сп. „Родна песен” информира за хода на спора по имената на двата хора „Гусла”. Получено е потвърждение за гостуването на унгарския хор (името неопределено), за което има съгласие за приемането му от София и Русе, но липсва отговор от Пловдив.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/33/017 -
H101_33_006_00 | преглед | заявка

Писмо от председателя на унгарския хор (името на хора към 03.09.2010 не е преведено, а името на председателя е нечетливо – [Фехерт]) до Петко Стайнов, председател на СНХБ.
Будапеща, [00.09].1933.
Машинопис. – 2 с.+ плик.
Немски език.

Служебна кореспонденция. Председателят на хора [Фехерт] съобщава на П.С. подробности около подготовката на пътуването за България и поставя някои практически въпроси.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/33/018 - Регистрирано и като Н112_33_001_ 00 
H101_34_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Г. Камбуров до Петко Стайнов.
Горна Джумая [Благоевград], 07.12.1934.
Ръкопис. – 2 с.

Служебна кореспонденция. Музикалният деятел Г.К. очаква от председателя на Съюза на народните хорови Устава на съюза, на друг хор и ноти и описва благоприятното развитите на обстановката за реализиране на сериозни музикални прояви. Прилага програмата на успешно проведен бенефисен концерт.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/34/012 -
H101_34_002_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Г. М. Гарабедян до Петко Стайнов.
Пловдив, 12.12.1934.
Машинопис. – 2 с.

Служебна кореспонденция. Г.Г. моли председателя на Съюза на народните хорови да промени датата на гастрол на Софийския хор „Родина”, за да не съвпадне по време с концерта на местния хор.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/34/013 -
забележка
H101_34_003_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Банка „Асбарес” – Пловдив до Петко Стайнов, председател на СНХБ.
Пловдив, 03.11.1934.
Машинопис. – 2 с.

Служебна кореспонденция. Банката молr за потвърждение за получаването на направен превод във връзка с гастрол на сръбски хор.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/34/015 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 | следваща >