Кореспонденция на Петко Стайнов с родителите му Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма до и от родителите на Петко Стайнов, бащата Груйчо и майката Анка Стайнови, както и от и до майката на съпругута Стефанка Анка Мандаджиева от 1922 до 1957 г.

< предишна | 1 2 3 4 | следваща >
забележка
H2101_21_001_00 | преглед | заявка

Писмо от бащата Грую Стайнов до Петко и Захари Стайнови (в Дрезден).
Казанлък, 12.10.1921.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Бащата е доволен, че П.С. и З.С. са се устроили с квартира в Дрезден и им изпраща пари.  Разказва за учението на по-малкия брат Стоян и за строителството на ж.п. линията Казанлък-Тулово. Майка им още не се е съвзела след смъртта на „Голяма майка”.
В послепис Маню (Стайнов) моли Захари да го абонира за немско списание за плетачество.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/21/007 -
H2101_22_001_00 | преглед | заявка

Международна телеграма от сем. Стайнови до сем. Грую Стайнови.
Виена, 11.08.1922.
Машинопис. – 1 с.
Латиница.

Лична кореспонденция. Младоженците съобщават на родителите на Петко, че са сключили брак.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/22/002 -
H2101_22_002_00 | преглед | заявка

Поздравителна картичка от Анка Стайнова (майка) до Петко Стайнов.
Казанлък, 28.10.1022.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Поздравителна картичка към младоженците в Дрезден за Петковден. Приподписана от братята Захари и Стоян и приятеля Стефан Широв.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/22/001 -
H2101_22_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Анка Мандаджиева (майка) до Стефанка (Таня) и Петко Стайнови (в Дрезден).
Казанлък, 10.09.1922.
Ръкопис. – 4 с.

Лична кореспонденция. Майката изказва съболезнования за смъртта на татко им Груйчо. Информира по въпроса за имот в Букурещ и възможността да бъде продаден.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/22/024 -
H2101_22_004_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Анка Мандаджиева (майка) до Стефанка (Таня) и Петко Стайнови (в Дрезден).
Хисаря, 24.09.1922.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. А. поздравява младоженците от Хисаря, където е на бани.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/22/027 -
H2101_22_005_00 | преглед | заявка

Писмо от Анка Мандаджиева (майка) до Стефанка (Таня) и Петко Стайнови (в Дрезден).
Хисаря, 18.10.1922.
Ръкопис. – 5 + 1 с.

Лична кореспонденция. А.разказва за посещението си в Пловдив на път от Хисаря за Казанлък и за посещението при сватята Анка, Захари и Пенито. Разказва за семейството на голямата дъщеря Анка и за заминаването на Станчо, който е произведен майор,  на курс в София.
Послепис с поздрави от кака Анка (сестрата на Стефанка).

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/22/028 -
H2101_22_006_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Анка Мандаджиева (майка) до Стефанка и Петко Стайнови (в Дрезден).
Казанлък, 25.10.1922.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. А. честити на П.С. именния ден.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/22/031 -
H2101_22_007_00 | преглед | заявка

Писмо от Анка Стайнова (майка) до Стефанка и П етко Стайнови (в Дрезден).
Казанлък, 02.11.1922.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. А. пише за празника на сестрата Пенка и, че свири на пиано. Споделя, че постепенно се приспособява към новия живот без съпруг.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/22/034 -
H2101_22_008_00 | преглед | заявка

Писмо от Анка Мандаджиева  (майка на Стефанка) до Стефанка и Петко Стайнови (в Дрезден).
Казанлък, 12.11.1922.
Ръкопис. – 4 с.

Лична кореспонденция. А. пише за срещите си със сватята (майката на П.С.), за получени писма от близки, за семейството на дъщеря си Анка.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/22/036 -
забележка
H2101_22_009_00 | преглед | заявка

Писмо от Пенка (сестра) и Анка Стайнови (майка) до Стефанка и Петко Стайнови (в Дрезден).
Казанлък, 19.11.1922.
Ръкопис. – 4 с.

Лична кореспонденция. П. + А. разказват за здравословното си състояние и това на близките, за скъпия живот и ежедневните си грижи, за срещите с родственици и познати. П. моли да й изпратят ноти за пиано (Heller, Hanon, Padarewski)

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/22/037 -
< предишна | 1 2 3 4 | следваща >