Кореспонденция на Петко Стайнов със съпругата му Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа само няколко писма от периода от 1944 до 1955 г.

< предишна | 1 | следваща >
забележка
H2102_44_001_00 | преглед | заявка

Бележка от Петко Стайнов и сина Груйчо до съпругата Стефанка Стайнова.
София, 11.01.1944.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Съобщават, че са останали живи „след най-страшната бомбардировка”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/44/003 -
H2102_46_001_00 | преглед | заявка

Бележка от Петко Стайнов до съпругата Стефанка Стайнова.
София, Б.д. [1946].
Ръкопис (неизвестен почерк). – 2 с.

Лична кореспонденция. Съобщава за направените постъпки за заминаването на сина Груйчо.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/46/001 -
H2102_57_001_00 | преглед | заявка

Картичка от Петко Стайнов до Стефанка Стайнова.
Ленинград (Санкт Петербург), 13.06.1957.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. П.С. и синът Стефан изпращат поздрави от Ленинград и споделят впечатления.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/57/115 -
< предишна | 1 | следваща >