Кореспонденция на Петко Стайнов с приятели, колеги и познати Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от и до приятели от младежките и по-късни години, колеги музиканти, близки и далечни познати  от 1915 до 1960 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >
забележка
H2105_16_003_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Венцеслав Черноколев до Петко Стайнов (завършил института за слепи).
Военен фронт, 26.04.1916.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. В.Ч. упреква П.С. за мълчанието му.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/16/003 -
H2105_16_004_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Иван Пенков до Петко Стайнов.
с. Фердинандово (Дермен  Дере), 24.07.1916.
Ръкопис. – 2 с.
Цензурирана.

Лична кореспонденция. Бъдещият художник И.П. разказва за живота си като контрольор по тютюна.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/16/005 -
H2105_16_005_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Михаил Шекерджиев до Петко Стайнов.
Военен фронт, 30.09.1916.
Ръкопис. – 2 с.
Цензурирана.

Лична кореспонденция. М.Ш. упреква П.С., че не му е писал и се интересува дали е успял да постъпи в музикалното училище.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/16/006 -
H2105_16_006_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Михаил Шекерджиев до Петко Стайнов.
Военен фронт, 00.10.1916.
Ръкопис. – 2 с.
Цензурирана.

Лична кореспонденция. М.Ш. съобщава за случайна среща с Николай Бехтеров и за неуспешна командировка в София.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/16/007 -
H2105_16_007_00 | преглед | заявка

Писмо от Николай Бехтеров до Петко Стайнов.
Кюприя (Гърция), 03.11.1916.
Ръкопис. – 3 с.

Лична кореспонденция. Н.Б. подробно разказва за посещението си в Ин-та за слепи, срещата си директора и надеждите за приемане с П.С. в Музикалното училище. Споделя за заниманията си по музика и се интересува от тези на П.С. Потвърждава се, че П.С. е свирил „в кинематографа”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/16/008 -
H2105_16_008_00 | преглед | заявка

Писмо от Николай Бехтеров до Петко Стайнов.
Кюприя (Гърция), 28.11.1916.
Ръкопис. – 4 с.

Лична кореспонденция. Н.Б. пише за изпратени ноти за П.С., но неполучени от него; за свиренето на последния в кинематографа; дава съвети, свързани с овладяването на пианото.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/16/011 -
H2105_16_009_00 | преглед | заявка

Поетическо посланиe от Chataubriant до Петко Стайнов и Иван Бонев.
Станимака [Асеновград], 06.12.1916.
Ръкопис. – 1 с.
Псевдонимът към 09.10.2014 не е разчетен.

Лична кореспонденция. Хумористичен сънкошмар във формата на поема.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/16/012 -
H2105_16_010_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Вл. Гунев и другари до Петко Стайнов.
Княжево, 06.12.1916.
Ръкопис. – 2 с.
Цензурирана.

Лична кореспонденция. Приятели на фронта споделят с чувство за хумор как прекарват почивката си в местно кафене.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/16/013 -
H2105_16_011_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Петър Пенев – Змея до Петко Стайнов.
София, 17.12.1916.
Ръкопис. – 2 с.
Цензурирана.

Лична кореспонденция. П.П-З съобщава на П.С. за проведен разговор с г-н Арнаудов по негов проблем. Надява се на положителен резултат и да се съберат в София. Интересува го и успехът на концерта, изнесен предишната вечер. (Вероятно проблемът на П.С. е постъпването в Музикалното уще.)

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/16/014 -
забележка
H2105_17_001_00 | преглед | заявка

Военна пощенска картичка от [Иван Бонев] до Петко Стайнов.
Фронт, 30.01.1917.
Ръкопис. – 2 с.
Цензурирана.

Лична кореспонденция. И.Б. си спомня приятните дни, прекарани с П.С., когото нарича „най-добрия казанлъчанин”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/17/002 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >