Кореспонденция на Петко Стайнов с приятели, колеги и познати Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от и до приятели от младежките и по-късни години, колеги музиканти, близки и далечни познати  от 1915 до 1960 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >
забележка
H2105_44_007_00 | преглед | заявка

Писмо от Радко Терзиев до Петко Стайнов (във Вършец).
София, 01.01[06].1944.
Ръкопис. – 4 с.

Лична кореспонденция. Кумецът съобщава новини за хора и събития след бомбардировките на 17 април. Информира, че документация на Хоровия съюз е съхранил в мазето на собствената си къща в Надежда.
Радко Терзиев е секретар (касиер)  на Българския певчески съюз.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/44/017 - Регистрирано и като H101_44_003_00 
H2105_47_001_00 | преглед | заявка

Писмо от П. Драганов (музикален деятел) до Петко Стайнов.
Лом, 15.02.1947.
Ръкопис. – 3 с.

Лично писмо. П. Драганов споделя разочарованието си от процесите, които протичат в „музикалното дело” след 9.ІХ.1944 г.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/36 -
H2105_48_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Йоско  Йосифов до Петко Стайнов.
Варна, 07.09.1948.
Ръкопис. – 3 с.

Лична кореспонденция. Композиторът моли за съдействие по уреждане на заплащането му като диригент на Варненската опера.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/48/002 -
H2105_48_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Асен Карастоянов до Петко Стайнов.
София, 27.09.1948.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Композиторът моли за техническа услуга по издаването на труда му „Мелодични и хармонични основи на българската народна песен”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/48/004 -
H2105_48_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Йоско  Йосифов до Петко Стайнов.
Варна, 28.09.1948.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Композиторът моли за съдействие по окончателното уреждане на заплащането му като диригент на Варненската опера.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/48/005 -
H2105_48_004_00 | преглед | заявка

Писмо от Ева и Йоско Йосифови до Петко Стайнов.
Варна, 17.10.1948.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Семейството на композитора информират за успешния първи симфоничен концерт на диригента и за изпълнението на „Приказка”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/48/006 -
H2105_51_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Павел Николово до Петко Стайнов.
Свищов, 31.01.1951.
Ръкопис. – 3 с.

Професионална/обществена кореспонденция. Молба за съдействие музикантът да получи разрешение да дава частни уроци.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/51/002 -
H2105_51_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Божан Витанов до Петко Стайнов.
Русе, 12.04.1951.
Ръкопис. – 2 с.

Лична и служебна кореспонденция. Приятелят музикален деятел Б.В. изпраща на П.С. разни лакомства и го моли да командирова в Русе певицата Райна Михайлова за съвместни концертни и оперни изяви с Илия Йосифов.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/51/004 - Регистрирано и като H102_51_001_00 
H2105_52_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Божан Витанов до Петко Стайнов.
Русе, 04.06.1952.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Поздравление от приятеля музикален деятел за отличието (вероятно званието “народен артист”) и лични въпроси.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4558/28 -
забележка
H2105_52_002_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Люба и Матю Шекерджиеви до сем. Петко Стайнови.
Костенец, 03.09.1952.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Поздрави от Костенец от семейството на приятеля композитор.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/52/001 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >