Кореспонденция на Петко Стайнов с приятели, колеги и познати Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от и до приятели от младежките и по-късни години, колеги музиканти, близки и далечни познати  от 1915 до 1960 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >
забележка
H2105_57_005_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Христо Маников до Петко Стайнов.
Казанлък, 21.02.1957.
Ръкопис. – 2 с.

Приятелят хоров диригент моли Петко Стайнов за снимка и хронологична справка за симфоничните му произведения за нуждите на статия, която му е възложена от в-к „Искра”

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/57/081 -
H2105_57_006_00 | преглед | заявка

Писмо от Костадин Дечков (Диньо Попа) до сем. Петко Стайнови.
Казанлък, 27.05.1957.
Машинопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Приятелят певец коментира събития в Казанлък, съобщава за смъртта на Христо Маников и се интересува от Монографията на Венелин Кръстев за Петко Стайнов.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/57/082 -
H2105_57_007_00 | преглед | заявка

Писмо от Иван Дерменджиев до Петко Стайнов.
Пловдив, 26.10.1957.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Поздравления за Петковден и за внучката (дъщеря на Груйчо) от приятелското семейство.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/57/086 -
H2105_57_008_00 | преглед | заявка

Писмо от Костадин Дечков (Диньо Попа) до сем. Петко Стайнови.
Казанлък, 14.03.1957.
Машинопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Приятелят певец коментира състоялото се в Казанлък честване на 60-та годишнина Петко Стайнов.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/57/092 -
H2105_57_009_00 | преглед | заявка

Телеграма от сем. Христо Чолчеви до Петко Стайнов.
София, 01.05.1957.

Лична кореспонденция. Приятелското семейство поздравява композитора за 60-та му годишнина.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/57/095 - Хр. Чолчев е издател на „Вестник за жената”. 
H2105_57_010_00 | преглед | заявка

Писмо от Невин [Михайлов] до Петко Стайнов.
Бургас, 22.09.1957.
Ръкопис. – 3 с.

Лична кореспонденция. Благодарност за съдействието по стабилизирането на положението му като диригент на Симфоничния оркестър в Бургас.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/57/104 -
H2105_57_011_00 | преглед | заявка

Писмо от Костадин Дечков (Диньо Попа) до сем. Петко Стайнови.
Казанлък, 17.07.1957.
Машинопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Приятелят от младежките години и хорист благодари за подарената му монография за Петко Стайнов, от която е възхитен. Съобщава за подготовката на честването на 80-та годишнина от Освобождението на България.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/57/110 -
H2105_58_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Георги Байнов (цигулар – аспирант в московската консерватория) до Петко Стайнов.
Москва, 27.02.1958.
Ръкопис. – 4 с. + плик.

Лична кореспонденция. Г. Байнов споделя с Петко Стайнов как е започнала аспирантурата му при Рабинович и му благодари за съдействието по заминаването му.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/58/001 -
H2105_58_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Димитър Цанев до Петко Стайнов.
Казанлък, 10.02.1958.
Машитопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Старият приятел поздравява Петко Стайнов с избора му за народен представител. Желае да разбере дали работата на дъщеря му Петя (бъдещата хорова диригентка Петя Павлович) в читалище „Искра” като музикант ще се зачита за изискващия се от Закона за висшето образование двугодишен трдов стаж.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/58/010 -
забележка
H2105_58_004_00 | преглед | заявка

Писмо от Константин Казанджиев-Батето до Петко Стайнов
Русе, 30.06.1958.
Машинопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Приятелят музикален деятел изказва благодарност на П.С. за съдействие в минало време по решаването на негов проблем и молба да помогне да може да отслужи до пенсия в Русенската опера.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/58/012 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >