Кореспонденция на Петко Стайнов с приятели, колеги и познати Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от и до приятели от младежките и по-късни години, колеги музиканти, близки и далечни познати  от 1915 до 1960 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >
забележка
H2105_60_017_00 | преглед | заявка

Писмо от Божан Витанов до Петко Стайнов.
Русе, 04.02.1960.
Машинопис и ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Приятелят и музикален деятел разказва за честването на юбилея на хоровия диригент Илия Йорданов и споделя тревогата си за състоянието на обстановката в операта и симфоничния оркестър.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/60/037 -
H2105_60_018_00 | преглед | заявка

Писмо от Фани Попова-Мутафова до сем. Петко Стайнови.
Хисар, 28.06.1960.
Ръкопис. – 3 с.

Лична кореспонденция. Писателката приятелка благодари за добрата новина – издаването на романа й „Дъщерята на Калояна” и коментира предстоящото си пътуване до Казанлък.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/60/042 -
H2105_60_019_00 | преглед | заявка

Писмо от Христо Чавдаров (приятел или родственик) до Петко Стайнов.
Хасково, 02.07.1960.
Ръкопис. – 4 с.

Лична кореспонденция. Молба за съдействие за приемане на дъщерята на балдъзата му в Художествената академия.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/60/043 -
H2105_60_020_00 | преглед | заявка

Писмо от Божан Витанов  до Петко Стайнов.
Русе, 21.08.1960.
Машинопис+ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Приятелят и музикалният деятел споделя впечатления от работата на Симфоничния оркестър след поемането му от Илия Темков.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/60/046 -
H2105_60_022_00 | преглед | заявка

Поздравителна картичка от Пенчо Сяров до Петко Стайнов.
Темплин, Германия, 26.12.1960.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. П.С. (научен сътрудник в Институ по музика на БАН) честити новата 1961 година на П.С. и му благодари "„за бащинските грижи към него”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/60/069 - Регистрирано и като H108_60_006_00 
H2105_60_024_00 | преглед | заявка

Писмо от Божан Витанов до Петко Стайнов.
Русе, [15.07.1960].
Машинопис. – 1+1 с.

Професионално – обществена кореспонденция. Музикалният деятел съобщава на П.С., че ЦС на БПСП не е предложил на МС да се отпуснат народни пенсии на диригентите Марин Николов и Илия Йорданов и го моли да съдейства за същото пред Андрей Пухлев. Прилага свое изложение до А.П. директор на самодейността при МК.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/60/076 -
H2105_NN_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Божан Витанов (приятел и музикален деятел) до Петко Стайнов.
Русе. Б.д.
Машинопис. – 1 с.

Лично-служебна кореспонденция. Б.В. предлага Ин-тът за музика при БАН да изпрати експедиция в Русенски окръг за записване на народни песни.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/NN/005 -
H2105_NN_004_00 | преглед | заявка

Писмо от Божан Витанов (приятел и музикален деятел) до Петко Стайнов.
Русе. Б.д.
Машинопис и ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Б.В. моли Петко Стайнов да направи необходимото за удостояване със звание на певците от Русенската опера Пенка Маринова и Кирил Кръстев.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/NN/008 -
H2105_NN_005_00 | преглед | заявка

Писмо от Божан Витанов (приятел и музикален деятел) до Петко Стайнов.
Русе. Б.д.
Машинопис и ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Б.В. предлага на  Петко Стайнов да направи необходимото за повторно идване в България на Мартенските музикални дни в Русе на белгийския диригент Рене Дефосе, гостувал на Русенския симфоничен оркестър.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/NN/010 -
забележка
H2105_NN_007_00 | преглед | заявка

Писмо от Йоско Йосифов (композитор, диригент, кумец) до Петко Стайнов.
Варна, б.д.
Ръкопис. – 1 с.

Лично-професионална кореспонденция. Информация за творческите намерения на Йоско Йосифов във Варненската опера.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/NN/020 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >