Кореспонденция на Петко Стайнов с приятели, колеги и познати Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от и до приятели от младежките и по-късни години, колеги музиканти, близки и далечни познати  от 1915 до 1960 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >
забележка
H2105_NN_009_00 | преглед | заявка

Поздравителна картичка от сем. Марин Големинови.
Копривщица, Б.д.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Поздравления от курортно пътуване.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/NN/026 -
H2105_NN_010_00 | преглед | заявка

Писмо от Йорданка Павлова (съпруга на музиканта Евстати Павлов) до Петко Стайнов.
Ловеч, Б.д.
Ръкопис. – 4 с.

Лична кореспонденция. Моли за съдействие във връзка с лечение на съпруга й.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/NN/030 -
H2105_NN_012_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Лили и Марин Големинови до сем. Петко Стайнови.
Прага, Б.д.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Поздрави от Прага и информация за концерта на Влади Симеонов и успеха на „Тракия”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/NN/033 -
H2105_NN_013_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от неидентифициран приятел до Петко Стайнов.
От фронта през Пловдив, Б.д. [след 1915 г.]
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Отговор на картичка от Петко Стайнов и размисли за „противоречията на войната – от една страна поляна, покрита с цветя и от друга -  огромна яма от граната”

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/NN/034 -
H2105_NN_016_00 | преглед | заявка

Писмо от Божан Витанов (приятел и музикален деятел) до Петко Стайнов.
Русе, Б.д.
Машинопис и ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Споделя проблеми по състоянието на Русенската опера.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/NN/039 -
H2105_NN_017_00 | преглед | заявка

Писмо от Божан Витанов (приятел и музикален деятел) до Петко Стайнов.
Русе, Б.д.
Машинопис и ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Коментира лошата организация на юбилея на хор „Дунавски змуци”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/NN/041 -
H2105_NN_018_00 | преглед | заявка

Писмо от Божан Витанов (приятел и музикален деятел) до Петко Стайнов.
Русе, Б.д.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Моли за сборници с хорови песни от Д. Христов, П. Стайнов и А. Морфов.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/NN/042 -
H2105_NN_019_00 | преглед | заявка

Писмо от Божан Витанов до Петко Стайнов.
Русе, Б.д.
Машинопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Музикалният деятел и приятел споделя с композитора впечатленията си от книгата „Срещи и разговори” от Стефан поп Василев и статията на Райна Кацарова за Бела Барток.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/NN/047 -
H2105_NN_020_00 | преглед | заявка

Писмо от Божан Витанов до Петко Стайнов.
Русе, Б.д.
Машинопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Музикалният деятел и приятел съобщава за предстоящото честване на 40-та годишнина на хоровия диригент Илия Йорданов и моли Петко Стайнов да напише статия за юбиляра.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/NN/048 -
забележка
H2105_NN_021_00 | преглед | заявка

Писмо от Божан Витанов до Петко Стайнов.
Русе, Б.д.
Машинопис+ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Музикалният деятел и приятел коментира тримесечния план на новообразуваната Русенска филхармония, предвидения авторски концерт на Петко Стайнов и юбилея на Русенската опера.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/NN/049 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >