Кореспонденция на Петко Стайнов с приятели, колеги и познати Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от и до приятели от младежките и по-късни години, колеги музиканти, близки и далечни познати  от 1915 до 1960 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >
забележка
H2105_17_002_00 | преглед | заявка

Военна пощенска картичка от Аню (?) до Петко Стайнов.
Фронт, 10.02.1917.
IРъкопис. – 2 с.
Цензурирана.

Лична кореспонденция. А. коментира с ирония очакванията си за нови геройства и победи до крайната.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/17/003 -
H2105_17_003_00 | преглед | заявка

Военна пощенска картичка от Иван Бонев до Петко Стайнов.
Фронт, 23.02.1917.
Ръкопис. – 2 с.
Цензурирана.

Лична кореспонденция. И.Б. размишлява за първия сняг, приятелството и душата.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/17/005 -
H2105_17_004_00 | преглед | заявка

Писмо от Михаил Шекерджиев до Петко Стайнов.
София, 23.02.1917.
Ръкопис. – 2 с.
Цензурирана.

Лична кореспонденция. М.Ш. споделя за трудностите, които среща в София по отпечатване на [ноти - марш]. Предлага изнасянето на поредната вечеринка в Казанлък с П.С. и посочва възможната програма.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/17/006 -
H2105_17_005_00 | преглед | заявка

Военна пощенска картичка от Михаил Шекерджиев до Петко Стайнов.
София, 27.03.1917.
Ръкопис. – 2 с.
Цензурирана.

Лична кореспонденция. М.Ш. изпраща по човек на П.С. 30 екз. от свой марш (вероятно това е „Велик е нашият войник”), за да ги продава.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/17/007 -
H2105_17_007_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Тончо Тончев до Петко Стайнов.
Фронт, 02.05.1917.
Ръкопис. – 2 с.
Цензурирана.

Лична кореспонденция. Т.Т. разказва в шеговита форма за войнишкия живот.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/17/009 -
H2105_17_008_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Иван Бонев до Петко Стайнов.
Фронт, 04.05.1917.
Ръкопис. – 2 с.
Цензурирана.

Лична кореспонденция. И.Б. коментира писмо на П.С. за първия сняг и „полет в надзвездни висини”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/17/010 -
H2105_17_009_00 | преглед | заявка

Военна пощенска картичка от Нейко Нейков и приятели до Петко Стайнов.
Фронт (Юг), 11.05.1917.
Ръкопис. – 2 с.
Цензурирана.

Лична кореспонденция. Н.Н. разказва за пристигането на П. Арнаудов и възкресените спомени за „приятели скъпи и мили”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/17/011 -
H2105_17_010_00 | преглед | заявка

Военна пощенска картичка от Иван Бонев до Петко Стайнов.
Фронт, 29.05.1917.
Ръкопис. – 2 с.
Цензурирана.

Лична кореспонденция. И.Б. благодари за поздравленията по случай годежа си.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/17/013 -
H2105_17_011_00 | преглед | заявка

Войнишка пощенска карта от Христо Ч. Бояджиев до Петко Стайнов.
с. Княжево, 27.06.1917.
Ръкопис. – 2 с.
Цензурирана.

Лична кореспонденция. „Философски” размисли.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/17/014 -
забележка
H2105_17_012_00 | преглед | заявка

Военна пощенска картичка от Венцеслав Черноколев до Петко Стайнов.
Фронт, 25.08.1917.
Ръкопис. – 2 с.
Цензурирана.

Лична кореспонденция. В.Ч. благодари за писмо от П.С. и споделя душевното си разположение във военната обстановка.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/17/015 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >