Кореспонденция на Петко Стайнов с приятели, колеги и познати Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от и до приятели от младежките и по-късни години, колеги музиканти, близки и далечни познати  от 1915 до 1960 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >
забележка
H2105_17_013_00 | преглед | заявка

Военна пощенска картичка от Венцеслав Черноколев до Петко Стайнов.
Фронт, 04.10.1917.
Ръкопис. – 2 с.
Цензурирана.

Лична кореспонденция. В.Ч. споделя мислите си, породени от „броденето из разрушението”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/17/016 -
H2105_17_015_00 | преглед | заявка

Военна пощенска картичка от Венцеслав Черноколев до Петко Стайнов.
Фронт, 15.11.1917.
Ръкопис. – 2 с.
Цензурирана.

Лична кореспонденция. В.Ч. поздравява П.С. за празника му (вероятно имения ден) и пише за военното си ежедневие.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/17/018 -
H2105_17_016_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Тончо Тончев до Петко Стайнов.
Ниш, 20.11.1917.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Т.Т. разказва за службата си в немските военни железници и хубавото вино, което им дават германците.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/17/019 -
H2105_17_017_00 | преглед | заявка

Писмо от Михаил Шекерджиев до Петко Стайнов.
Фронт, 01.12.1917.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. М.Ш. благодари за получено писмо и споделя за новата си работа като диригент на хора към полевия военен театър.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/17/020 -
H2105_17_018_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Тончо Тончев до Петко Стайнов.
гара Гълъбец, 03.12.1917.
Ръкопис. – 2 с.
Цензурирана.

Лична кореспонденция. Т.Т. разказва за пътуванията си като служител на немските военни железници.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/17/021 -
H2105_18_001_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Методи Стефанов до Петко Стайнов.
Дунава (?), 30.04.1918.
Ръкопис. – 1 с.
Цензурирана.

Лична кореспонденция. Поздравления за Великден с надежда за „велик мир”. Цензурирана от 3-та армейска колоездачна рота.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/18/001 -
H2105_18_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Нейко Нейков до Петко Стайнов.
Фронт, 15.01.1918.
Ръкопис. – 2 с.
Цензурирано.

Лична кореспонденция. Н.Н. съобщава за преместването на Матю (Мих. Шекерджиев) в дивизията и споделя надежда за край на войната.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/18/002 -
H2105_18_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Т. Кетипов до Петко Стайнов.
Фронт (Позицията), 16.02.1918.
Ръкопис. – 2 с.
Цензурирано.

Лична кореспонденция. Т.К. разказва за войнишкия живот и се интересува какво става в Казанлък. Писмото е подписано от още 8 непознати на П.С. военни.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/18/003 -
H2105_18_004_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от оф. к-т Бояджиев (Графа) до Петко Стайнов.
гара Гълъбец, 22.04.1918.
Ръкопис. – 2 с.
Цензурирана.

Лична кореспонденция. Б. разказва за посещението си при Тончо Тончев в Ниш и как се е възползвал от „съкровището му от специални вермути”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/18/004 -
забележка
H2105_18_005_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от оф. к-т Бояджиев (Графа) до Петко Стайнов.
гара Гълъбец, 13.05.1918.
Ръкопис. – 2 с.
Цензурирана.

Лична кореспонденция. Б. моли П.С. да му „изпрати партитурата за смесен хор на литургията, ако е свободна”.
Това писмо потвърждава, че П. С. е написал литургия преди 1918 г. и тя е била изпълнявана.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/18/005 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >