Кореспонденция на Петко Стайнов с приятели, колеги и познати Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от и до приятели от младежките и по-късни години, колеги музиканти, близки и далечни познати  от 1915 до 1960 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >
забележка
H2105_18_006_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от оф.к-т Бояджиев (Графа) до Петко Стайнов.
гара Гълъбец, 23.05.1918.
Ръкопис. – 2 с.
Цензурирана.

Лична кореспонденция. Б. упреква П.С., че не му пише.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/18/006 -
H2105_18_007_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Михаил Шекерджиев до Петко Стайнов.
Охрид, 22.07.1918.
Ръкопис. – 2 с.
Цензурирана.

Лична кореспонденция. М. Ш. не е забравил П.С., въпреки, че дълго време не му е писал. В момента е „при мойто момиче”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/18/007 -
H2105_19_001_00 | преглед | заявка

Писмо от К. Савов (учител от Ин-та за слепи) до Петко Стайнов.
София, 07.04.1919.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. К.С. обяснява на П.С. при какви условия може да дойде в Казанлък и да акордира тамошните пиана.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/19/002 -
H2105_19_002_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Венцеслав Черноколев до Петко Стайнов.
София, [1919].
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. В.Ч. съобщава, че вече е студент и споделя настроенията си с П.С. Очаква пристигането на брат му Захари, чиито лекции започват на 17.10.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/19/003 -
H2105_20_001_00 | преглед | заявка

Писмо от К. Савов (учител от Ин-та за слепи) до Петко Стайнов.
София, 21.03.1920.
Ръкопис. – 4 с.

Лична кореспонденция. К.С. изпраща на П.С. струна за пианото му, разказва за трудностите в работата си на акордьор, поради липсата на материали и споделя, че се е оженил и е много доволен от брака си.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/20/003 -
H2105_20_002_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от К. Савов (акордьор, учител от Ин-та за слепи) до Петко Стайнов.
София, 08.06.1920.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. К.С. благодари на П.С. за поздравленията за сватбата и информира за работата си.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/20/004 -
H2105_20_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Андрей Георгиев до Петко Стайнов (в Брауншвайг).
Казанлък, 25.10.1920.
Ръкопис. – 4 с.

Лична кореспонденция. А.Г. разказва на П.С. за музикалния живот в Казанлък, за това, че се е оженил, че „свирят със Скордев в кинематографа” и моли за ноти за цигулка, пиано и ансамбъл.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/20/005 -
H2105_20_004_00 | преглед | заявка

Писмо от Митю (близък приятел) до Петко Стайнов (в Брауншвайг).
Казанлък, 15.11.1920.
Ръкопис. – 8 с.

Лична кореспонденция. М. споделя с П.С. мъката им с Пешка по загубата на „малкия им Цар Константин”. Описва живота в Казанлък като скучен и мислите си за напускане. Потвърждава намерение за издаване от Нова година на списание. Дълбоко е впечатлен от спектаклите на Московския художествен театър, които са гледали с Пешка в София.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/20/007 -
H2105_21_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Димитър Скордев до Петко Стайнов (в Брауншвайг).
Казанлък, 09.02.1921.
Ръкопис. – 4 с.

Лична кореспонденция. Д.С. разказва за събитията (вкл. музикални и литературни) в Казанлък и за уволнените от армията Митю Чапкънов, Иван Клисуров, Христо Баев, Христо Тенев, Теню Янков, Петранов и Бончо Паташев.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/21/001 -
забележка
H2105_21_002_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от [Боньо Паташев] до Петко Стайнов (в Брауншвайг).
Казанлък, 17.02.1921.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Б. споделя другарските си чувства към П.С. и радостта си от хубавите неща, които научава в Германия, разказани му от сестрата Пенка.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/21/002 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >