Кореспонденция на Петко Стайнов с приятели, колеги и познати Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от и до приятели от младежките и по-късни години, колеги музиканти, близки и далечни познати  от 1915 до 1960 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >
забележка
H2105_21_003_00 | преглед | заявка

Картичка от Иван Бонев до Петко Стайнов (в Брауншвайг).
с. Новачене, Никополско, 20.03.1921.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. И.Б. споделя другарските си чувства към П.С. и се оплаква, че се чувства безполезен без работа. Помолил е Матю (Шекерджиев) да му потърси в София място за свирене.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/21/004 -
H2105_21_004_00 | преглед | заявка

Писмо от Венцеслав Черноколев до Петко Стайнов (в Германия).
Казанлък, 00.00.1921 [1920].
Ръкопис. – 6 с.

Лична кореспонденция . В.Ч. подновява кореспонденция след заминаването на П.С. за Германия. Потвърждава топлите си чувства към него и изразява интерес към онова, което той прави там. Споделя за собственото си следване в София и за перспективите след завършването му.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/21/009 -
H2105_22_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Николай Бехтеров до Петко Стайнов (Student in Konservatorium).
Лайпциг, 28.10.1922.
Транскрипция от брайлов шрифт – 1с.

Лична кореспонденция. С това писмо се възстановява прекъсната, кой знае защо, писмовна връзка между Петко Стайнов и Николай Бехтеров, съученици от Ин-та за слепи.
Това писмо е първото от съхранените писма от Н. Бехтеров до Петко Стайнов по време на учението им в Германия.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/22/047 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Компютърна разпечатка на транскрибиран текст от Керанка Милушева. 
H2105_22_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Николай Бехтеров до Петко Стайнов.
Лайпциг, 05.11.1922.
Транскрипция от брайлов шрифт – 1с.

Лична кореспонденция. „Драги Петко, Много се радвам, че пак се намерихме … - описва как и какво учи при частен учител - …”

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/22/048 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Компютърна разпечатка на транскрибиран текст от Керанка Милушева. 
H2105_22_003_00 | преглед | заявка

Писмо до Петко Стайнов от Николай Бехтеров.
Лайпциг, 25.11. [1922]
Транскрипция от брайлов шрифт – 1с.+ плик.

Лична кореспонденция. Н.Б. съобщава за желанието си да продължи следването си в Дрезден и моли Петко Стайнов да му намери подходяща квартира.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/22/049 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Компютърна разпечатка на транскрибиран текст от Керанка Милушева. 
H2105_22_004_00 | преглед | заявка

Писмо от Николай Бехтеров до Петко Стайнов.
Лайпциг, 27.11.1922.
Транскрипция от брайлов шрифт – 1с.

Лична кореспонденция. В писмото се третират текущи парични и квартирни въпроси.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/22/050 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Компютърна разпечатка на транскрибиран текст от Керанка Милушева. 
H2105_22_005_00 | преглед | заявка

Писмо от Николай Бехтеров до Петко Стайнов.
Лайпциг, 01.12.1922.
Транскрипция от брайлов шрифт – 1с.

Лична кореспонденция. Н.Б. съобщава, че се отказва от преместването в Дрезден и се извинява на Петко Стайнов за причинените му неприятност и допусната грешка при изпращане на дължими пари.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/22/051 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Компютърна разпечатка на транскрибиран текст от Керанка Милушева. 
H2105_22_006_00 | преглед | заявка

Писмо от Николай Бехтеров до Петко Стайнов.
Лайпциг, 08.12.[Б.г. - 1922].
Транскрипция от брайлов шрифт – 1с.

Лична кореспонденция. „Драги Петко, Днес случайно се срещнах с Вълко …….” Н.Б. съобщава за неизпълнено задължение на Вълко за изпращане на пари на Петко Стайнов и го информира за цените на хартията за писане на брайл.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/22/052 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Компютърна разпечатка на транскрибиран текст от Керанка Милушева. 
H2105_22_007_00 | преглед | заявка

Писмо до Петко Стайнов от Николай Бехтеров.
Лайпциг, 15.12. [1922] .
Транскрипция от брайлов шрифт – 1с.

Лична кореспонденция. Н.Б. изпраща на Петко Стайнов пари и споделя впечатленията си от концерт в Гевандхаус.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/22/053 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Компютърна разпечатка на транскрибиран текст от Керанка Милушева. 
забележка
H2105_22_008_00 | преглед | заявка

Писмо от Николай Бехтеров до Петко Стайнов.
Лайпциг, 18.12. [Б.г. - 1922].
Транскрипция от брайлов шрифт – 1с.

Лична кореспонденция. „Драги Петко, ……”
В писмото се третират текущи парични въпроси и се дава информация, според писмо от Стефан Ненков, че от дружеството (на слепите) са издействали безплатно пътуване из цяла България за целия оркестър и след Коледа ще предприемат концерти.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/22/054 Фондация “Петко Груев Стайнов”, София Компютърна разпечатка на транскрибиран текст от Керанка Милушева. 
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >