Кореспонденция на Петко Стайнов с приятели, колеги и познати Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от и до приятели от младежките и по-късни години, колеги музиканти, близки и далечни познати  от 1915 до 1960 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >
забележка
H2105_30_002_00 | преглед | заявка

Писмо от [Димитър] Ненов до Петко Стайнов.
София, 20.08.1930.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Д.Н. моли П.С. да ходатайства пред министъра на железниците, пощите и телеграфа да бъде назначен на работа в БДЖ.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/30/008 -
H2105_30_003_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Стоян Брашованов до Петко Стайнов (пианист и компонист) (в Казанлък).
София, 29.08.1930.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. С.Б. (гл. редактор на сп. „Родна песен”) споделя с П.С. тревогата си по подготовката на събора на народните хорови в Габрово.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/30/009 - Регистрирано и като H101_30_001_00 
H2105_30_004_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Андрей Георгиев до Петко Стайнов.
Казанлък, 23.09.1930.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. А. Г. (музикант и приятел  от младежките години) третира професионални проблеми – организирането на концерти в София, отпечатване на песен на Н. Бехтеров и съобщава, че започва работа с детския хор.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/30/011 -
H2105_30_005_00 | преглед | заявка

Писмо от Костадин Дечков (Диньо Попа) до Петко Стайнов.
Казанлък, 26.09.1930.
Машинопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. К.Д. (близък приятел от младежките години)  изпраща на П.С. статия за отпечатване в сп. „Родна песен”, интересува се от оценката за хора на Казанлък на Иван Христов, който ги е посетил, изненадан е, че хорът им не фигурира сред участниците в събора в Габрово, напомня, че очакват песен от П.С.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/30/012 -
H2105_30_006_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Христо Маников до Петко Стайнов.
Казанлък, 23.10.1930.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Диригентът на Казанлъшкия народен хор намира прекрасна песента, която им е изпратил Петко Стайнов и иска мнението на автора по изпълнението на отделни нейни пасажи.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/30/013 - Песента трябва да е „Изгреяло ясно слънце” или „Бре, Иване”. 
H2105_31_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Димитър Ненов до Петко Стайнов.
Торино, 26.01.1931.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Композиторът Д.Н. е уредил в Рим „Българска радио-вечер” и иска П.С. да му изпрати партитурите на „Легенда” и „Тракийски танци” и да предаде аналогично писмо на Л.Пипков.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/31/001 -
H2105_31_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Димитър Ненов до Петко Стайнов.
Рим, 17.02.1931.
Ръкопис. – 2 с. + 1 с. + плик.

Лична кореспонденция. Композиторът Д.Н. е разтревожен, защото няма отговор от П.С. на писмото си от 26.01 и още веднъж моли за нотите на „Легенда” и „Тракийски танци” и за препращане на аналогично писмо на Л. Пипков (в Париж).

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/31/003 -
H2105_31_004_00 | преглед | заявка

Писмо от Димитър Ненов до Петко Стайнов.
Рим, 28.02.1931.
Ръкопис. – 2 с.  + плик.

Лична кореспонденция. Композиторът Д.Н. благодари за получените ноти на „Легенда”, съобщава подробности относно радио-вечерите (ще има и извън Рим) и концерти с българска музика, споделя впечатления от слушани пианисти и споделя за своята подготовка за предстоящите му концерти.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/31/004 -
H2105_31_005_00 | преглед | заявка

Писмо от Димитър Ненов до Петко Стайнов.
Рим, 29.04.1931.
Ръкопис. – 2 с.  + плик.

Лична кореспонденция. Композиторът Д.Н. разказва подробно за радио-вечерта и за двата си концерта (дирижирани от него) и успеха на „Легенда”. Поздравява П.С. за новата „Приказка”, която иска да дирижира през есента и съобщава, че заминава за Полша.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/31/005 -
забележка
H2105_31_006_00 | преглед | заявка

Писмо от Добри Христов до Петко Стайнов.
София, 02.04.1931.
Ръкопис. – 32 с.  + плик.

Лична кореспонденция. Композиторът Д.Х. информира П.С. за несправедливите обвинения, на които е прицел във връзка с реформите в Музикалната академия и за мотивите, с които ги отхвърля.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/31/007 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >