Кореспонденция на Петко Стайнов с приятели, колеги и познати Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от и до приятели от младежките и по-късни години, колеги музиканти, близки и далечни познати  от 1915 до 1960 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >
забележка
H2105_31_007_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Цанко Цанков до Петко Стайнов.
Берлин, 01.07.1931.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Поздрави от Берлин от композитора Ц.Ц.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/31/008 -
H2105_32_001_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Ангел Букорещлиев до Петко Стайнов.
Пловдив, 14.05.1932.
Ръкопис. – 2 с.

Професионална/обществена кореспонденция. Композиторът А.Б. разсейва съмнението на П.С. за евентуална грешка в нотирането на една негова песен и го поздравява.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/32/002 -
H2105_32_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Христо Маников до Петко Стайнов.
Казанлък, 14.07.1932.
Ръкопис. – 4 с.

Професионална/обществена ко-респонденция. Хоровият диригент Х.М. моли П.С. за съдействие по участие в конкурс за диригент на хора на църквата „Св. Георги” в София, тъй като желае да напусне Казанлък.
В послепис Диню Попа моли П.С. да направи „невъзможното” щото Х.М. да остане в Казанлък.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/32/003 -
H2105_32_003_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Ненко Славов до Петко Стайнов.
Казанлък, 08.11.1932.
Машинопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Н.С. (адвокат и пианист-музикален педагог) моли П.С. за съдействие за закупуване на пиано.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/32/004 -
H2105_32_004_00 | преглед | заявка

Писмо от Павел Стефанов до Петко Стайнов.
Прага, 25.02.1932.
Ръкопис. – 4 с. + приложение. – 1 с.

Лична професионална кореспонденция. Композиторът диригент на Софийската опера, който работи в Чехословакия информира П.С. за изпратените му ноти и се интересува за мнението му за изпълнението на „Приказка”, която е дирижирал; споделя, че очаква покана за гастрол във Варшава, че може да организира турне на хор „Свети Георги” от Русе в Чехословакия и, че е желателно да се организира в София концерт на проф. Ирак, шеф на музикалния отдел на Пражкото радио.
Прилага писмо от „Радио-журнал”  Прага.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/32/007 -
H2105_32_005_00 | преглед | заявка

Писмо от Христо Маников до Петко Стайнов.
Казанлък, 27.10.1932.
Ръкопис. – 3 с. + плик.

Лична професионална кореспонденция. Х.М. информира П.С. за състоянието и концертната дейност на Казанлъшкия хор. Оплаква се, че директорът на гимназията е забранил да репетират там.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/32/010 -
H2105_33_001_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Ненко Славов до Петко Стайнов.
Казанлък, 07.03.1933.
Машинопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Н.С. (адвокат и пианист-музикален педагог) споделя с П.С. проблем по разплащането на закупеното пиано от „Кремона”.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/33/002 -
H2105_33_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Костадин Дечков (Диню Попа) до Петко Стайнов.
Казанлък, 10.06.1933.
Машинопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Приятелят от младежките години К.Д. моли П.С. да изпрати от ЦУ на СНХБ ново писмо до казанлъшкия хор, тъй като предишното е било грешно адресирано и му честити избора за председател на Съюза.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/33/006 -
H2105_33_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Димитър Ненов до Петко Стайнов. (в курорта „Св. Константин”).
Орхание-Зелин, 25.08.1933.
Ръкопис. – 2 с. + плик.

Лична кореспонденция. Композиторът Д.Н. от вилата на проф. Златаров споделя с П.С. намеренията си да се яви на конкурс в музикалната академия; отчаянието си и чувството за самота, което не го напуска.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/33/015 -
забележка
H2105_33_004_00 | преглед | заявка

Писмо от Атанас Петков до Петко Стайнов.
Казанлък, 02.12.1933.
Ръкопис. – 4 с.

Лична професионална кореспонденция. Старият познат, начален учител и хорист желае да получи детски песни от П.С., за да ги изпълнява с децата.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/33/023 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >