Кореспонденция на Петко Стайнов с приятели, колеги и познати Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от и до приятели от младежките и по-късни години, колеги музиканти, близки и далечни познати  от 1915 до 1960 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >
забележка
H2105_34_001_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Димитър Ненов до Петко Стайнов.
Самоков, 18.07.1934.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Композиторът Д.Н. поздравява П.С. от Самоков, където е на почивка.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/34/003 -
H2105_34_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Михаил Шекерджиев до Петко Стайнов (в Костенец баня).
София, 30.07.1934.
Ръкопис. – 3 с.+ плик.

Лична кореспонденция. Композиторът М.Ш. уведомява П.С., че официално е включен в бюджета на Института за слепи като „редовен учител по пиано и говор със заплата 2400 лв.”. Осигурена е и сграда за Ин-та.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/34/004 -
H2105_34_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Стоян Брашованов до Петко Стайнов (в Костенец баня).
София, 29.08.1934.
Ръкопис. – 4 с.+ плик.

Лична кореспонденция. Гл. редактор на сп . „Родна песен” С. Б. информира П.С. за предстоящо посещение на български интелектуалци в Гърция по покана на Гръцката легация, споделя виждането си за участниците музиканти и иска становището на П.С. по въпроса. Засяга и новини относно Академията (музикалната).

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/34/006 -
H2105_35_001_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от д-р Доганов до Петко Стайнов.
Русе, 01.01.1935.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Музикалният деятел  д-р Д. иска от П.С. адреса на Арсени Лечев, с оглед организиране на концерт на квартета в Русе.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/35/005 -
H2105_35_002_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Димитър Цанев до Петко Стайнов.
Казанлък, 13.01.1935.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Приятелят от младежките години Д.Ц. моли П.С. за съдействие по закупуването на пиано-оказион за Райничка.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/35/007 -
H2105_35_003_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Божан Витанов до Петко Стайнов.
Русе, 23.01.1935.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Приятелят музикален деятел Б.В. моли П.С. да съдейства за организиране на концерт на квартет „Лечев” в Русе.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/35/009 -
H2105_35_004_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Димитър Цанев до Петко Стайнов.
Казанлък, 02.02.1935.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Приятелят от младежките години Д.Ц. благодари на П.С. за поетия ангажимент да съдействие по закупуването на пиано-оказион за Райничка.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/35/010 -
H2105_35_005_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Димитър Цанев до Петко Стайнов.
Казанлък, 02.03.1935.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Приятелят от младежките години Д.Ц. благодари на П.С. за закупеното за него и Райничка пиано.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/35/016 -
H2105_35_006_00 | преглед | заявка

Писмо от (? К. Ставрев - подписът на се чете) до Петко Стайнов.
Русе, 04.03.1935.
Ръкопис. – 3 с.

Лична кореспонденция. (?) потвърждава готовността си да съдейства на пътуването на шурея на П.С. Станчо Мандаджиев.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/35/020 -
забележка
H2105_35_007_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Димитър Цанев до Петко Стайнов.
Казанлък, 27.03.1935.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Приятелят от младежките години Д.Ц. благодари на П.С. повторно за закупеното за него и Райничка пиано.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/35/024 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | следваща >