Гражданска кореспонденция на Петко Стайнов Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма до и от Петко Стайнов с данъчна администрация, община, осигурителни, застрахователни и кредитни ин­сти­тути, комунални предприятия, пощи, съдебни органи, военни власти от 1934 до 1952 г.

< предишна | 1 | следваща >
забележка
H2107_34_001_00 | преглед | заявка

Картичка от учителска взаимоосигурителна и спомагателна каса до Петко Стайнов.
София, 00.06.1934.
Печат. – 1 с.

Лична кореспонденция. Касата съобщава за дължима вноска по заем.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/34/028 -
H2107_35_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Кредитна банка до Петко Стайнов.
София, 21.01.1935.
Машинопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Банката моли П.С. да внесе наем за наета от него касетка.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/35/008 -
H2107_35_002_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Акц. застр. др-во „Български феникс” до Петко Стайнов.
София, 25.03.1935.
Машинопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Рутинна кореспонденция по изплащане на месечна застрахователна вноска.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/35/023 -
H2107_35_003_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Акц. застр. др-во „Български феникс” до Петко Стайнов.
София, 28.09.1935.
Машинопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Рутинна кореспонденция по изплащане на месечна застрахователна вноска.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/35/034 -
H2107_35_004_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Акц. застр. др-во „Български феникс” до Петко Стайнов.
София, 28.12.1935.
Машинопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Рутинна кореспонденция по изплащане на месечна застрахователна вноска.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/35/062 -
H2107_36_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Кредитна банка до Петко Стайнов.
София, 03.02.1936.
Машинопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Банката посочва сумата за наем на касетка в трезора, която П.С. трябва да внесе.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/36/024 -
H2107_36_002_00 | преглед | заявка

Картичка от учителска взаимоосигурителна и спомагателна каса до Петко Стайнов.
София, 21.02.1936.
Печат. – 1 с.

Лична кореспонденция. Касата съобщава за дължима вноска по заем.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/36/029 -
H2107_36_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Кредитна банка до Петко Стайнов.
София, 30.04.1936.
Машинопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Банката посочва сумата за наем на касетка в трезора, която П.С. трябва да внесе.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/36/049 -
H2107_52_001_00 | преглед | заявка

Българска народна банка до Стефанка Петкова Стайнова.
София, 14.04.1952.
Формуляр+машинопис. – 1 с.

Лична гражданска кореспондеция. Във връзка с удостоверение за гаранция на сина Григорий, заминал за Франция преди отбиване на военната служба.

Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/52/002 -
забележка
H2107_NN_001_00 | преглед | заявка

Заявление от Петко Стайнов до пощенски началник.
Б.м. [София] Б.д.
Ръкопис. – 1 с.

Заявлението е за закриване на чекова сметка за телефонни разговори.
(На гърба има продължение и край на някакъв моливен ръкопис.)

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4558/29 Фондация „Петко Груев Стайнов” , София - Fd-HArh/NN/060 Ксероксово копие. 
< предишна | 1 | следваща >