Разни Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа разни писма от 1933 до 1948 г.

< предишна | 1 | следваща >
забележка
H2108_33_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Лука Чипев, комисионер-експедитор при гарата и митницата-Лом до Петко Стайнов.
Лом, 08.07.1933.
Ръкопис. – 1 с. + плик.

Лична кореспонденция. Л.Ч. описва и посочва цената на услугата, която ще извърши по прехвърлянето на пратка на П.С. от Ломската на Софийската митница.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/33/011 -
H2108_33_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Лука Чипев, комисионер-експедитор при гарата и митницата-Лом до Петко Стайнов.
Лом, 14.07.1933.
Ръкопис. – 1 с. + плик + декларация. – 2 с.

Лична кореспонденция. Л.Ч. изпраща на П.С. митническа декларация и изравнителната см/ка за прехвърлянето на пратка на П.С. от Ломската на Софийската митница.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/33/012 -
H2108_33_003_00 | преглед | заявка

Покана за сватба до Петко Стайнов.
София, 21.12.1933.
Печатно. – 1 с. + плик.

Поканата е за венчален обред в църквата „Св. София” на Катя д-р М. Михайлова и Гочо Василев.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/33/026 -
H2108_33_004_00 | преглед | заявка

Покани №№ 215 и 222 от Ученолюбива дружина „Искра” до Петко Стайнов.
Казанлък, 20.03.1933.
Формуляри. – 2 с.+ плик.

Покана от Ученолюбива дружина „Искра” до Петко Стайнов да издължи членския си внос към читалището за минали години.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/33/003 -
H2108_35_001_00 | преглед | заявка

Писмо от капитан Хайверов до Петко Стайнов.
Никопол, 14.11.1935.
Ръкопис. – 2 с.+ плик.

Лична кореспонденция. Х. дава съгласие за продажба на апартамент на П.С.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/35/050 -
H2108_36_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Лито-печат до Петко Стайнов.
София, 25.01.1936.
Машинопис. – 1 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Оферта за отпечатване на „Музикален албум”.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/36/018 -
H2108_36_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Иван Анков до Петко Стайнов.
София, 05.03.1936.
Машинопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Диригентът на затворнически хор предлага на П.С. да се организира под негово редакторство превеждане на текстовете на оперите на чуждестранните композитори, за да се пеят на български език.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/36/033 -
H2108_37_001_00 | преглед | заявка

Писмо № 293 от Районна лозаро-винарска производителна кооперация „Успех” до Петко Стайнов.
Перущица, 19.11.1937.
Машинопис. – 1 с.

Съобщават на П.С., че му изпращат 50 бутилки бели и червени вина, по указание на Александър Попов „манифактурист”.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/37/022 -
H2108_48_001_00 | преглед | заявка

Снимка от [З. Григоров] до Петко Стайнов.
София, 04.08.1948.
Фотоснимка. – 1 с.

Снимка на сценична роля с посвещение: „на проф. П. Стайнов с най-сърдечни почитания”.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/48/008 -
< предишна | 1 | следваща >