Кореспонденция на Петко Стайнов с роднини Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от и до брата Захари и сестрата Пенка и техните семейства, както и от и до братовчеди и роднини, вкл. по сватовска линия от 1961 до 1967 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 | следваща >
забележка
H2104_63_003_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Пенка Попниколова (сватя) до сем. Петко Стайнови.
София, 24.07.1963.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. На фамилна тематика.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/63/016 -
H2104_63_004_00 | преглед | заявка

Писмо от Станчо Мандаджиев (шурей) до сем. Петко Стайнови.
Пловдив, 28.01.1963.
Ръкопис. – 4 с.

Лична кореспонденция. Благодари за гостоприемството по време на гостуването си в София, коментира необичайното застудяване и свързаните с това битови и здравословни проблеми. Благодари за подаръците получени от Париж от Груйчо, чрез родителите му.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/63/031 -
H2104_63_007_00 | преглед | заявка

Писмо от Пенка Шишманова (сестрата) до сем. Петко Стайнови.
Париж, 21.08.1963.
Ръкопис. – 6 с.

Лична кореспонденция. Благодарности за поздравленията по случай раждането на внука Пиер-Оливие. Информция за останалите членове на фамилията в Париж и намеренията за лятна ваканция.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/63/034 -
H2104_63_008_00 | преглед | заявка

Писмо от Пенка Шишманова (сестрата) до сем. Петко Стайнови.
Париж, 05.09.1963.
Ръкопис. – 4 с.

Лична кореспонденция. Подробна информация за посещение на вилата на племенника (сина на Петко Стайнов) и трите му деца, както и за собствения внук.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/63/035 -
H2104_63_009_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Тането (Станка Мандаджиева-Николова – племенница по линията на съпругата) до сем. Петко Стайнови.
Прага, 12.09.1963.
Ръкопис. – 1 с.

Лична кореспонденция. Поздрави от Прага.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/63/036 -
H2104_63_012_00 | преглед | заявка

Писмо от Пенка Шишманова (сестрата) до сем. Петко Стайнови.
Париж, 28.11.1963.
Ръкопис. – 4 с.

Лична кореспонденция. Споделя мъката си по починалата наскоро майка, с която не е могла да се прости. Споделя и радостта си от внука Пиер-Оливие. Изпраща на брат си диабетични продукти.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/63/039 -
H2104_63_014_00 | преглед | заявка

Поздравителне картичка от Пиер и Мишел Шишманов до сем. Петко Стайнови.
Париж, 00.01.1963.
Ръкопис. – 1 с.
Френски език.

Лична кореспонденция. Поздравления и благопожелания за Новата 1963 година.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/63/088 - Регистрирано и като H2106_63_051_00 
H2104_63_016_00 | преглед | заявка

Писмо от Пенка Шишманова (сестрата) до сем. Петко Стайнови.
Париж, 22.05.1963.
Ръкопис. – 6 с. + плик.

Лична кореспонденция. П.Ш. се интересува за здравословното състояние на П.С. след излизането му от болницата; разказва подробно за децата на племенника си Груйчо; съобщава, че снаха й Мишел очаква бебе, пише за учението на дъщерята Анни; интересува се дали при майка й може да се настани Таня Буриьон при предстоящото й идване в България.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/63/120 -
H2104_63_018_00 | преглед | заявка

Писмо от Пенка Попниколова (сватята) до сем. Петко Стайнови (в балнеосанаторим в Хисар).
София, 25.07.1963.
Ръкопис. – 4  с. + плик.

Лична кореспонденция. П.П. преразказв в подробности писмото, получено от Алжир – от Жени и Стефан Стайнови: за новата им квартира, за детската градина на Петьо, за предстоящата работа на Жени.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/63/128 -
забележка
H2104_63_019_00 | преглед | заявка

Писмо от Пенка Шишманова (сестрата) до сем. Петко Стайнови.
Париж, 26.07.1963.
Ръкопис. – 5 + 1  с. + плик.

Лична кореспонденция. П.Ш. описва колет, който изпраща на П.С. по хора; интересува се за здравето на майка си; съобщава за дипломирането на Анни с отличен успех.
Приложено е писмо от Христо Шишманов, в което благодари за поздравленията, получени по случай 60-та му годишнина.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/63/129 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 | следваща >