Кореспонденция на Петко Стайнов с роднини Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от и до брата Захари и сестрата Пенка и техните семейства, както и от и до братовчеди и роднини, вкл. по сватовска линия от 1961 до 1967 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 | следваща >
забележка
H2104_63_020_00 | преглед | заявка

Писмо от Захари Захариев (братовчед) до Петко Стайнов.
Стара Загора, 20.08.1963.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. З.З. моли П.С. да ходатайства пред изпитващия професор на бременната му дъщеря студентка.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/63/131 -
H2104_63_021_00 | преглед | заявка

Писмо от Фанка (родственица) до Петко Стайнов.
София, 27.08.1963.
Ръкопис. – 3 с.

Лична кореспонденция. Ф. моли П.С. да съдейства за приемането на сина й Христо в консерваторията.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/63/133 -
H2104_63_022_00 | преглед | заявка

Писмо от сем. Радинка и Иван Иванови (племеник на съпругата Стефанка) до сем. Петко Стайнови.
Сливен, 09.12.1963.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Р. и И. изказват съболезнования за смъртта на майката на П.С. и коментират битови проблеми.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/63/150 -
H2104_63_023_00 | преглед | заявка

Писмо  от учинайка [Стефанка] (съпругата на брата на майката на П.С.) до сем. Петко Стайнови.
Казанлък, 20.12.1963.
Ръкопис. – 3 с.

Лична кореспонденция. У. съобщава за изпратен колет и благодари за подарените й дрехи. Третира и други битови теми.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/63/152 -
H2104_63_024_00 | преглед | заявка

Писмо от Василка Мандаджиева до Стефанка Стайнова (и Петко Стайнов).
Асеновград, 20.12.1963.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Съпругата на малкия брат на Стефанка Стайнова пише на битови теми.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/63/153 -
H2104_64_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Стефан Иванов (племенник на съпругата) до сем. Петко Стайнови.
Казанлък, 07.07.1964.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. На здравни теми и ходатйство са улесняване прием в музикалната академия на дете на приятелка на майка му.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/64/009 -
H2104_64_005_00 | преглед | заявка

Писмо от учинайка [Иванка] (родственица по майчина линия) до Петко Стайнов.
Стара Загора, 06.07.1960.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Съобщава за здравословното състояние на братовчедката Минка [Неделчева].

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/64/013 -
H2104_64_006_00 | преглед | заявка

Писмо от Методи Попниколов (свата) до сем. Петко Стайнови.
Алжир, Б.д. [1964]
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Разказ за живота на семейството на сина Стефан Стайнов, който е на работа в Алжир и внука Петьо.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/64/015 -
H2104_64_007_00 | преглед | заявка

Писмо от Станчо Мандаджиев (шурей) до сем. Петко Стайнови.
Пловдив, Б.д. [1964].
Ръкопис. – 4 с.

Лична кореспонденция. Коментира фамилни теми.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/64/016 -
забележка
H2104_64_008_00 | преглед | заявка

Писмо от Тодор Близнаков (братовчед на съпругата) до Петко Стайнов.
Пловдив, 10.06.1964.
Ръкопис. – 2 с.

Лична кореспонденция. Моли за съдействието на Петко Стайнов по евентуалното отпечатване от издателствата на СДУ или БАН на изследването му върху „Зараждането и изграждането на индустрията в Пловдив до национализирането й”

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/64/024 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 | следваща >