Кореспонденция, свързана с музикално-творческата и публицистичната дейност на Петко Стайнов Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма, свързани с концертни прояви, издателската дейност, предложения и поръчки за написване на музикални произведения, искания на ноти за концертни изпълнения, защита на  авторските права, разрешения за аранжиране на творби на композитора и др. от 1915 до 1977 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | следваща >
забележка
H2201_30_002_00 | преглед | заявка

Ecole Normale de Musique de Paris до Петко Стайнов.
Париж, 12.06.1930.
Машинопис. – 1 с.
Френски език.

Професионално-обществена кореспонденция. Директорът пояснява как ще става представянето на творбите на композиторите на 2-ия Салон на симфонията и напомня, че чака нотите на Петко Стайнов

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/30/002 -
H2201_30_003_00 | преглед | заявка

Alphonse Barthel, секретар по авторското право на Societe Generale et Internationale de l’Edition Phonographique et Cinematographique до Петко Стайнов.
София, 00.00.1930.
Машинопис. – 7 с.
Френски и немски език.


Професионално-обществена кореспонденция. Писмото представя дружеството и предлага на композитора да сключи договор с него по примера на Асен Карастоянов и  Любомир Пипков. Приложени са образци на договор на немски и на френски.

Фондация „Петко Груев Стайнов“, София - Fd-HArh/30/003 -
H2201_30_004_00 | преглед | заявка

Писмо № 7810 от ръководството на Държавни каменовъглени мини във Владайско-Мошинско-Пернишката котловина до Петко Стайнов.
Перник, 26.05.1930.
Машинопис. – 1 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Ръководството на мините моли П.С. да предостави партитурата и щимовете на „Тракийски танци” за изпълнение от минния оркестър през м. юни с.г.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/30/006 -
H2201_30_005_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Борис Гайдаров до Петко Стайнов.
Лом, 24.09.1930.
Ръкопис. – 1 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Б.Г. потвърждава на П.С. намерението си да издава сборник с български хорови песни и напомня, че очаква от него нова песен за мъжки хор.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/30/010 -
H2201_30_006_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Борис Гайдаров до Петко Стайнов.
Лом, 11.11.1930.
Ръкопис. – 2 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Б.Г. е получил песента на П.С. за включване в сборника и моли за 2 - 3 нови тригласни или двугласни песни по текстове на Кирил Христов. Възнамерява да издаде и полско-български сборник.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/30/014 -
H2201_30_007_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Борис Гайдаров до Петко Стайнов.
Лом, 21.11.1930.
Ръкопис. – 1 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Б.Г. желае да знае „кога ще бъдат готови тригласните песни”.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/30/015 -
H2201_31_001_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Борис Гайдаров до Петко Стайнов.
Лом, 27.05.1931.
Ръкопис. – 1 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Б.Г. информира П.С. за получен отзив за сборника [Юношески другар] от хърватския професор Дуган с висока оценка за песните на П.С. „Изгряло ясно слънце” и „Бре, Иване”.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/31/006 -
H2201_32_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Борис Гайдаров до Петко Стайнов.
Лом, 08.09.1932.
Ръкопис. – 1 с. + плик.

Професионално-обществена кореспонденция. Б.Г. моли П.С. да му изпрати нотите на песни за мъжки хор, които ще предаде на диригента Готовац, за да ги изпълни със своя хор в Чехословакия.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/32/008 -
H2201_32_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Борис Гайдаров до Петко Стайнов.
Лом, 14.10.1932.
Ръкопис. – 3 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Б.Г. изпраща на  П.С. два текста от Кирил Христов с предложение, ако му допаднат да напише песни по тях.
Текстовете са приложени.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/32/009 -
забележка
H2201_33_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Борис Гайдаров до Петко Стайнов.
Лом., 10.10.1933.
Ръкопис. – 1 с.

Лична професионална кореспонденция. Б.Г. иска от П.С. да напише 2-3 „тригласни песни за нашите гимназисти”.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/33/019 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | следваща >