Кореспонденция, свързана с музикално-творческата и публицистичната дейност на Петко Стайнов Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма, свързани с концертни прояви, издателската дейност, предложения и поръчки за написване на музикални произведения, искания на ноти за концертни изпълнения, защита на  авторските права, разрешения за аранжиране на творби на композитора и др. от 1915 до 1977 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | следваща >
забележка
H2201_34_006_00 | преглед | заявка

Писмо от Борис Пинтев до Петко Стайнов.
Русе, 13.12.1934.
Ръкопис. – 2 с.+ плик.

Професионално-обществена кореспонденция. Диригентът на русенския хор „Свети Георги” иска да получи биографични данни за П.С. за програмата на авторския концерт на 23.12, както и съгласието му да придружи на следващия ден във Велико Търново хора, който ще изнесе там концерт.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/34/014 -
H2201_35_001_00 | преглед | заявка

Писмо от ръководството на Българския хор в Букурещ до Петко Стайнов.
Букурещ, 20.02.1935.
Ръкопис. – 2 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Новосъздаден български хор в Букурещ желае да получи нотите на „Що ми е мило и драго” за първия си концерт, а впоследствие и други хорови творби от Петко Стайнов.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/35/002 -
H2201_35_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Борис Гайдаров до Петко Стайнов.
Лом, 05.06.1935.
Ръкопис. – 1 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Моли Петко Стайнов да напише „за следващия № на „Юношески другар” една песен за смесен хор”, както и 3-гласни хорови песни за последващите броеве.”

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/35/003 -
H2201_35_003_00 | преглед | заявка

Писмо № 262 от Съюза на народните хорове до Петко Стайнов.
София, 06.03.1935.
Машинопис. – 2 с.

Професионално-обществена кореспонденция. СНХБ иска от П.С. „една или повече хорови творби за смесен хор – художествена разработка на народна песен или в народен дух” за издаване в свитъците на Съюза.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/35/019 -
H2201_35_004_00 | преглед | заявка

Писмо № 15512 от ръководството на Държавни каменовъглени мини във Владайско-Мошинско–Пернишката котловина до Петко Стайнов.
Перник, 21.05.1935.
Машинопис. – 1 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Ръководството на мините благодари на П.С. за предоставената партитура и щимове на „Тракийски танци” за изпълнение от минния оркестър.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/35/025 -
H2201_35_005_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Борис Гайдаров до Петко Стайнов.
Лом, 01.10.1935.
Ръкопис. – 1 с.

Професионална кореспонденция. Издателят на поредицата „Юношески другар" напомня на П.С. за молбата си да напише песен за смесен хор.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/35/035 -
H2201_35_006_00 | преглед | заявка

Писмо от Иван Генчев до Петко Стайнов.
Луковит, 10.10.1935.
Ръкопис. – 2 с.+ плик + ноти 2 с.+ текст на песен 2 с.

Професионална кореспонденция. Диригентът на Луковитския народен хор изпраща на П.С. мелодията и текста на народната песен „Луковитски моми” с молба да я разработи за хор.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/35/038 -
H2201_35_007_00 | преглед | заявка

Писмо от Борис Гайдаров до Петко Стайнов.
Лом, 20.10.1935.
Ръкопис. – 1 с.

Професионална кореспонденция. Издателят на поредицата „Юношески другар" е разочарован, че П.С. е написал песен, различна от поръчаната, но въпреки това иска да я види и моли за намаление на хонорара, тъй като изданието му е на загуба.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/35/039 -
H2201_35_008_00 | преглед | заявка

Писмо № 2 от Сдружение на приятелите на славянската музика до Петко Стайнов – композитор.
Белград, октомври 1935.
Машинопис. – 1 с.
Словенски език + превод на български.

Професионално-обществена кореспонденция. Писмото информира ПС за целите на Сдружението – разпространяване на музиката на славянските композитори и го моли да изпрати 6 екз. от печатни издания на свои композиции. 

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/35/045 -
забележка
H2201_35_009_00 | преглед | заявка

Покана от Societe Philharmonique de Bruxelles до Петко Стайнов.
Брюксел, 22.11.1935.
Печат. – 1 с.
Френски език.

Професионално-обществена кореспонденция. Поканата е за Concours Jeunesse‘1936 (Prix Henry Le Boeuf) за камерни творби.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/35/054 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | следваща >