Кореспонденция, свързана с музикално-творческата и публицистичната дейност на Петко Стайнов Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма, свързани с концертни прояви, издателската дейност, предложения и поръчки за написване на музикални произведения, искания на ноти за концертни изпълнения, защита на  авторските права, разрешения за аранжиране на творби на композитора и др. от 1915 до 1977 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | следваща >
забележка
H2201_36_011_00 | преглед | заявка

Писмо от Борис Гайдаров до Петко Стайнов.
Лом, 30.01.1936.
Ръкопис. – 2 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Уточнение по подзаглавието на „Сто двадесет души” за отпечатване в поредния № на „Юношески другар”

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/36/022 -
H2201_36_012_00 | преглед | заявка

Картичка от Елена Ушева до Петко Стайнов, председател на СНХБ.
София, 09.02.1936.
Ръкопис. – 2 с.

Служебна и обществена / професионална  коресподенция. Е.У. съобщава, че МНП е разрешило на учителките да членуват в Съюза „Любов към Родината” и ще могат да създадат хор. Моли П.С. „да приготви тяхната Молитва за хора по възможност в скоро време”.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/36/028 - Регистрирано и като H101_36_004_00  
H2201_37_001_00 | преглед | заявка

От Царския военен симфоничен оркестър до г-н Петко Стайнов, композитор.
София, 22 май 1937.
Маш. – 1 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Предлагат се условия за заплащане на авторското право и наема за нотния материал при изпълнение на творби на Петко Стайнов с различно времетраене в София и провинцията и при турнета. Подписано от Саша Попов.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/01 - Регистрирано и като L09_37_001_00 
H2201_37_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Петър Панов до Петко Стайнов.
Берлин, 07.04.1937.
Ръкопис. – 1 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Познат на П.С. настоява, по искане на немски диригент, Петко Стайнов да изпрати партитурата и щимовете на „Тракийски танци” за изпълнение на симфоничен концерт в Хановер.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/37/004 -
H2201_37_003_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Петър Панов до Петко Стайнов.
Берлин, 16.05.1937.
Ръкопис. – 1 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Съобщава, че няма информация за предстоящото изпълнение на творба на Петко Стайнов на концерт в Хановер.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/37/006 -
H2201_37_004_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Петър Панов до Петко Стайнов.
Берлин, 20.05.1937.
Ръкопис. – 2 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Съобщава, че концертът в Хановер се отлага за следващ период.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/37/007 -
H2201_37_005_00 | преглед | заявка

Писмо № 20419 от ръководството на Чиновническото кооперативно спестовно застрахователно дружество до Петко Стайнов.
София, 04.08.1937.
Машинопис. – 2 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Молба до Петко Стайнов да предложи виждането си за програмата на концерт, с който ще бъде открита новопостроената концертна зала с 1600 места [зала „България”].

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/37/013 -
H2201_37_006_00 | преглед | заявка

Писмо № 347 от ръководството на Културнопросветно дружество „Театър” до Петко Стайнов.
Стара Загора, 02.11.1937.
Машинопис. – 1 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Дружеството, по препоръка на Николай Лилиев, моли П.С. да им предостави „Легенда” във връзка с траурно утро за Йордан Йовков.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/37/020 -
H2201_38_001_00 | преглед | заявка

Театър Роял-АД до Петко Стайнов, компонист,
София, 11януари 1937 г.
Маш. - 1с.

Професионално-обществена кореспонденция. Приключване чрез споразумение на съдебен спор за защита на авторските права на Петко Стайнов в/ху използването на музиката на “Легенда”. От писмото се изяснява още, че “правото на механическо използване на Симфоничната поема “Легенда” е прехвърлено от Петко Стайнов на международното сдружение “ЕДИФОН” в Париж, което ще събира правото на механично изпълнение на музиката по негови тарифи”.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/11 - Регистрирано и като L09_38_001_00 
забележка
H2201_38_002_00 | преглед | заявка

Министерство на железниците, пътищата, пощите, телеграфа, телефоните и радиоразпръскването (МЖППТТР), Главна дирекция ПТТ, Отделение Радиоразпръскване, Радио София до г. Петко Стайнов.
София, 12.3.1938 г.
Маш. - 1с.

Професионално-обществена кореспонденция. С писмото се възлага написването “(хармонизирането и оркестрирането) на една сюита от народни песни и танци за народния  оркестър при радио-София”.
Посочва се съставът на оркестъра, изискванията към пиесата и срока за изпълнение на поръчката.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4590/02 - Регистрирано и като L09_38_002_00 
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | следваща >