Кореспонденция, свързана с музикално-творческата и публицистичната дейност на Петко Стайнов Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма, свързани с концертни прояви, издателската дейност, предложения и поръчки за написване на музикални произведения, искания на ноти за концертни изпълнения, защита на  авторските права, разрешения за аранжиране на творби на композитора и др. от 1915 до 1977 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | следваща >
забележка
H2201_42_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Любомир Романски до Петко Стайнов.
Берлин, 04.03.1942.
Ръкопис. – 4 с.

Диригентът споделя удовлетворението си от успешното изпълнение на „Балкан” във Виена. Информира за желанието на издателя Рудолф Айхман да отпечата и „Тракийски танци”, както и за разговор с Караян за евентуално изпълнение през следващата година на Скерцото.

Професионално-обществена ко-респонденция. - Регистрирано и като H112_42_002_00 
H2201_42_004_00 | преглед | заявка

Чернова на писмо от Петко Стайнов до „Универсал-Едисион”.
Берлин, 15.06.1942.
Машинопис. – 1 с.
Немски език.

Обществена/професионална кореспонденция. Композиторът моли да се ускори отпечатването на партитурата на Симфонично скерцо, защото оригиналът трябва да бъде предоставен на оркестър за изпълнение.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/42/007 - Регистрирано и като H112_42_005_00 
H2201_42_005_00 | преглед | заявка

Чернова на писмо от Петко Стайнов до „Стагма”.
Берлин, 15.06.1942.
Машинопис. – 1 с.
Немски език.

Обществена/професионална кореспонденция. Композиторът напомня на организацията за защита на авторското право, че не е получил авторски възнаграждения за периода 1938-1940 г.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/42/008 - Регистрирано и като H112_42_006_00 
H2201_43_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Любомир Романски до Петко Стайнов.
Франкфурт, 01.12.1943.
Ръкопис. – 2 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Информира за диригентската си дейност в Германия и за трудностите по получаване на нотите с произведения на Петко Стайнов.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/43/003 - Регистрирано и като H112_43_001_00 
H2201_43_002_00 | преглед | заявка

Радиограма от Любомир Романски до директора на Народната опера Петко Стайнов.
Франкфурт, 15.01.1943.

Професионално-обществена кореспонденция. Диригентът потвърждава предстоящото изпълнение на „Симфонично скерцо” в Берлин.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/43/005 - Регистрирано и като H112_43_003_00 
H2201_43_003_00 | преглед | заявка

Писмо от Любомир Романски до директора на Народната опера Петко Стайнов.
Франкфурт, 24.01.1943.
Машинопис. – 2 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Диригентът потвърждава , че ще дирижира „Симфонично скерцо” в Берлин, а с¬що и в други градове. Подробно описва възможностите и намеренията си за записване на пиеси на Петко Стайнов и на други български композитори на грамофонни плочи.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/43/007 - Регистрирано и като H112_43_005_00 
H2201_43_004_00 | преглед | заявка

Писмо от Любомир Романски до директора на Народната опера Петко Стайнов.
Франкфурт, 18.03.1943.
Ръкопис. – 3 с.

Професионална/обществена кореспонденция. Диригентът споделя с вълнение успехът на концерта му в Берлин с изпълнение на „Скерцото”. Информира, че е направил запис на „Скерцото” на грамофонна плоча на фирмата „Полидор”. Моли Петко Стайнов, въпреки ангажиментите си в Народната опера да намери време за творчество.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/43/009 - Регистрирано и като H112_43_006_00 
H2201_44_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Любомир Пиперов до Петко Стайнов.
Перник, 14.04.1944.
Ръкопис. – 1 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Л.П. съобщава на композитора как ще му изпрати във Вършец нотите на „Тракийски танци”.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/44/012 - Народната опера е евакуирана във Вършец. 
H2201_47_001_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Иван Генев до Петко Стайнов.
Казанлък, 29.04.1947.
Ръкопис. – 2 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Потвърждение от директора на театъра при читалище „Искра” на поканата за сказка от Петко Стайнов в Казанлък.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/47/003 -
забележка
H2201_47_002_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Христо Маников до Петко Стайнов.
Казанлък, 30.04.1947.
Ръкопис. – 1 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Потвърждение на поканата за сказка от Петко Стайнов в Казанлък.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/47/004 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | следваща >