Кореспонденция, свързана с музикално-творческата и публицистичната дейност на Петко Стайнов Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма, свързани с концертни прояви, издателската дейност, предложения и поръчки за написване на музикални произведения, искания на ноти за концертни изпълнения, защита на  авторските права, разрешения за аранжиране на творби на композитора и др. от 1915 до 1977 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | следваща >
забележка
H2201_47_003_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Иван Генев до Петко Стайнов.
Казанлък, 16.05.1947.
Ръкопис. – 1 с.

Професионално-обществена кореспонданция. Уточнение на датата на сказката на Петко Стайнов в Казанлък.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/47/005 -
H2201_47_004_00 | преглед | заявка

Писмо от ръководството на Сливенски народен хор „Добри Чинтулов” при читалище „Зора” до Петко Стайнов.
Сливен, 31.05.1947.
Машинопис. – 2 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Уточнение на времето за сказката на Петко Стайнов в Сливен.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/47/006 -
H2201_47_005_00 | преглед | заявка

Писмо от Борис Гайдаров до Петко Стайнов.
Лом, 29.04.1947.
Ръкопис. – 2 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Главният редактор на „Юношески другар” моли Петко Стайнов да му изпрати песен за смесен хор за поредната книжка на хоровия сборник и да редактира „Луковитски моми” за дамски хор.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/47/008 -
H2201_48_001_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Андрей Андреев до Петко Стайнов.
Варна, 15.09.1948.
Ръкопис. – 1 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Бъдещият научен секретар на Ин-та за музика моли П.С. за разяснение по съдържанието на „Приказка” предвид представянето й от него пред обществеността във Варна.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/48/003 -
H2201_49_001_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Влади Симеонов до Петко Стайнов.
Прага, 13.09.1949.
Ръкопис. – 1 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Съобщава за успешните си концерти в Чехия и за успеха на „обичната му „Тракия”.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/49/004 -
H2201_51_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Димитър Бозаков до Петко Стайнов.
София, 10.ІІ. 1951 год.
Машинопис. – 1 с.
Прлиложение: Стихотворение „Коници минават”

Професионално-обществена кореспонденция. В писмото поетът Д. Бозаков предлага на Петко Стайнов да се запознае с приложения текст за песен „Конници минават” и прецени дали може да създаде музика по него. Писмото е изпратено преди създаването от Петко Стайнов на песента „Три дена се били...” по текст на Д. Бозаков.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4587/19 - Приложението е регистрирано като „М” 
H2201_52_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Димитър Бозаков до Петко Стайнов.
София, 11 юли 1952 год.
Машинопис. – 1 с.
Приложение: Стихотворение „Ех, гвардейци”

Професионално-обществена кореспонденция. В писмото Д. Бозаков предлага на Петко Стайнов да се запознае с приложения текст за „войнишка строева песен” и прецени дали може да създаде музика по него. Писмото е изпратено след създаването от Петко Стайнов на песента „Три дена се били...” по текст на Д. Бозаков.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4587/16 - Приложението е регистрирано като „М”. 
H2201_57_001_00 | преглед | заявка

Писмо от поета Димитър Боза-ков до Петко Стайнов.
София, 22 май 1957 г.
Машинопис. – 1 с.
Приложение: Стихотворение „Негърска песен"

Професионално-обществена кореспонденция. Димитър Бозаков предлага на Петко Стайнов стихове, посветени на Пол Робсън за евентуално написване по тях на музика от композитора.

Исторически музей „Искра”, Казанлък – НИД 4587/09 - Приложението е регистрирано като "М". 
H2201_57_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Илия Пановски до Петко Стайнов.
с. Горни Дъбник, Плевенско, 16.09.1957.
Ръкопис. – 2 с.

Професионална/обществена кореспонденция. Диригентът на новооснован хор при читалището иска съвет от Петко Стайнов за изпълнението на „Луковитски моми”, в която има изрази „Мето Бога моли” и „дано даде Господ” и на „Буйна Вита”, чийто текст е „от човек, който се поизложи и направи някои политически грешки” [Трифон Кунев].

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/57/102 -
забележка
H2201_60_001_00 | преглед | заявка

Писмо от Влади Анастасов до Петко Стайнов.
Варна, 11.05.1960.
Ръкопис. – 2 с.

Обществена/професионална кореспонденция. Диригентът на Варненския симфоничен оркестър моли Петко Стайнов да присъства на репетициите на Първата му симфония, която оркестърът готви за предстоящия национален преглед на симфоничните оркестри в страната.

Фондация „Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/60/039 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | следваща >