Кореспонденция на Петко Стайнов с познати и непознати почитатели Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа писма от деца-ученици и учителите им, отделни хора от различни възрасти, в които се изказва възхищение от отделни произведения и/или цялостното творчество на композитора, отправят се молби за поемане на патронаж над ученически паралелки, изпращат се посветени на Петко Стайнов стихотворения, адресират се поздрави по повод на годишнини, новогодишни празници и др. от 1934 до 1977 г.

< предишна | 1 2 3 4 5 6 | следваща >
забележка
H2203_34_001_00 | преглед | заявка

Султанка Каули до Петко Стайнов.
Букурещ, 16.12.1934.
Ръкопис. – 3 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Студентка от Свищов в Букурещката консерватория моли Петко Стайнов за съдействие за разработване на дипломната й работа, посветена на неговото творчество.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/34/002 -
H2203_34_002_00 | преглед | заявка

Писмо от Атанас Букорещлиев, адвокат до Петко Стайнов.
София, 16.04.1934.
Ръкопис. – 2 с. + плик.

Персонална кореспонденция. А.Б. изразява възхищението си от баладата на П.С. „Конници”, която е чул за първи път.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/34/023 -
H2203_35_001_00 | преглед | заявка

Картичка от Rudolf Schroeter до Петко Стайнов.
София, 02.12.1935.
Ръкопис. – 1 с.+ плик.
Немски език.

Професионално-обществена кореспонденция. Поздравление за успеха на концерта от миналата вечер.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/35/047 -
H2203_36_001_00 | преглед | заявка

Ръководството на Общото работническо сдружение в Русе до Петко Стайнов.
Русе, 17.07.1936.
Машинопис. – 1 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Новообразуваният работнически хор в Русе желае да носи името на Петко Стайнов.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/36/004 -
H2203_36_002_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от [Георги Григоров] до Петко Стайнов.
Лом, 05.01.1936.
Ръкопис. – 1 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Г.Г. се интересува от сборниците на П.С. „с по-леки песни” и от цените им.
Приложена е празна картичка за отговор.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/36/011 -
H2203_36_003_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Георги Григоров до Петко Стайнов.
Лом, 14.01.1936.
Ръкопис. – 1 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Г.Г. повторно се интересува от сборниците на П.С. „с по-леки песни” и от цените им.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/36/012 -
H2203_36_004_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Георги Григоров до Петко Стайнов.
Лом, 17.01.1936.
Ръкопис. – 1 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Г.Г. за трети път се интересува от сборниците на П.С. „с по-леки песни” и от цените им.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/36/015 -
H2203_36_005_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от Георги Григоров до Петко Стайнов.
Лом, 28.01.1936.
Ръкопис. – 2 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Г.Г. благодари на П.С.за отговора на картичките му от началото на месеца.

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/36/020 -
H2203_36_006_00 | преглед | заявка

Пощенска картичка от капелмайстор Ковачев до Петко Стайнов.
Ямбол, 23.04.1936.
Ръкопис. – 1 с.

Професионално-обществена кореспонденция. Капелмайсторът К. се интересува как може да се набави „Две коледарски песни” от П.С., които да изпрати на познат в Канада.
Приложена е празна картичка за отговор1

Фондация “Петко Груев Стайнов”, София - Fd-HArh/36/047 -
забележка
H2203_39_001_00 | преглед | заявка

Писмо от (акад.) Петко Стайнов до новосъздаден музикален кръжец с ръководител Вл. Семерджиев.
София, 17.12.1939.
Маш. – 1с.

Професионално-обществена кореспонденция. Петко Стайнов дава съгласието си кръжецът да носи и името му.
(Документът е скъсан)

БАН, Централен научен архив 151/128/000 -
< предишна | 1 2 3 4 5 6 | следваща >