Грамоти и/или други документи за съответните награди и удостоявания на Петко Стайнов Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа грамоти, укази, дипломи и орденски книжки от периода [1927] 1933 - 1976 г.

< предишна | 1 2 | следваща >
забележка
Е11_46_001_00 | преглед | заявка

ГРАМОТА за заслуги ъкм Пловдивското певческо дружество, дадена на Петко Стайнов във връзка с 50-годишния юбилей на дружеството.
Пловдив, 26.05.1946.
Калиграфски попълнена грамота. – 1с.

-

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
Е11_50_002_00 | преглед | заявка

ГРАМОТА на Министерския съвет на НРБ за удостояването на акад.Петко Стайнов с Димитровска награда първа степен за написаните от него “Тракийски танци”, “Тракия”, “Симфонично скерцо”, две симфонични (вероятно симфонии) и хорови песни.
Калиграфски попълнена грамота. – 1с.

Грамота е издадена въз основа на Постаноление на Министерски съвет № 1241 от 13.05.1950 г. за удостояване на Петко Стайнов с наградата.
Подписана: Предсетател на МС на НРБ Вълко Червенков.

Исторически музей „Искра“, Казанлък Фондация „Петко Груев Стайнов” , София
Е11_53_001_00 | преглед | заявка

ПОЧЕТНА ГРАМОТА на ЦК на ДСНМ за награждаване на н.а. Петко Груев Стайнов.
София 25.09.1953.
Калиграфски попълнена грамота. – 1с.

П.С. се награждава за големи заслуги за доброто представяне на българската младеж на ІV Световен фестивал на младежта и студентите.

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
Е11_57_001_00 | преглед | заявка

ГРАМОТА на Петко Стайнов от Народно читалище “Искра” за почетен член на читалището.
Казанлък 10.03.1957 г.
Калиграфия. – 2с.

Провъзгласяването на П.С. за почетен член на читалището е за “големите му заслуги за читалището ни, града и родината в областта на музикалното творчество.“
Подписи: председател Н. Ненов,
секретар (не се чете (?)

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
Е11_60_001_00 | преглед | заявка

ГРАМОТА на Националния съвет на Отечествения фронт за награждаване на акад. Петко Груев Стайнов със златна значка “Отличие за читалищна дейност“.
София,  07.12.1960.  
Калиграфия.. – 1с.                                                                                                                  

-

Исторически музей „Искра“, Казанлък -
Е11_66_001_00 | преглед | заявка

УКАЗ № 940/21.ХІІ.1966 г. на Президиума на Народното събрание за удостояване на „акад. Петко Груев Стайнов със звание „Герой на социалистическия труд” по случай 70-годишнината от рождението му и за неговите големи заслуги за развитието  на българската музикална култура.”.
София, 21.ХІІ.1966 г.
Машинопис. Препис. - 1с.

Указът е подписан от:
Председател на Президиума на Народното събрание: Георги Трайков;
Секретар на Президиума на Народното събрание: Минчо Минчев.

БАН, Централен научен архив 1с/Оп.39/73/127 - Регистрирано и като L08_66_003_00 още и като K02_66_002_00 
Е11_68_001_00 | преглед | заявка

УДОСТОВЕРЕНИЕ Nо 11 на академик Петко Стайнов, че е награден с медала “За заслуги към БНА” със МЗ Nо 179/1968.

-

Исторически музей „Искра“, Казанлък – НИД 4591/07 -
Е11_71_001_00 | преглед | заявка

УКАЗ № 1235/28.ХІІ.1971 г. на Държавния съвет на НРБ за награждаване на „акад. Петко Груев Стайнов с орден „Георги Димитров” по случай 75-годишнината от рождението му и за неговата активна композиторска и обществено-музикална дейност.”
София, 28.12.1971.
Машинопис върху бланка на ДС на НРБ. – 1с.

Заверен препис с антетка на Държавния съвет на Народна република България.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 133 - Регистриран и като L08_71_006_00  
Е11_71_002_00 | преглед | заявка

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от акад. Ангел Балевски, председателя на БАН до Държавния съвет на НРБ за награждаване на акад. Петко Груев Стайнов с орден „Георги Димитров”.
София, 16.Х.1971 г.
Машинопис. Втори екз. - 2с.

-

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 130-131 - Регистриран и като L08_71_004_00 
забележка
Е11_71_003_00 | преглед | заявка

ПИСМО от Държавния съвет на НРБ до БАН, с което се изпраща препис от Указ № 1235 / 28.ХІІ.1971 г.
Машинопис. Оригинал. - 1с.

Указът е за награждаване на акад. Петко Груев Стайнов с орден „Георги Димитров”.

БАН, Централен научен архив - 1с/Ор39-73/ 132 - Регистриран и като L08_71_005_00  
< предишна | 1 2 | следваща >