Поздравителни писма и телеграми от институции, граждани, роднини и близки във връзка с награждаванията и удостояванията на Петко Стайнов Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  

Съдържа поздравителни писма и телеграми от частни лица – приятели, роднини, колеги – музикални състави, институции и др. организации  до Петко Стайнов по повод награждаванията и удостояванията му през периода 1938 - 1974 г.

< предишна | 1 2 | следваща >
забележка
Е14_66_009_00 | преглед | заявка

ТЕЛЕГРАМА до Петко Стайнов, по случай 70-годишния му юбилей и получаване званието „Герой на социалистическия труд” от Бояджиеви.
Луковит, 22.12.1966.

-

Исторически музей „Искра“, Казанлък – НИД-4582/58 - Регистрирано и като E25_66_054_00 
Е14_66_010_00 | преглед | заявка

ТЕЛЕГРАМА до Петко Стайнов, по случай 70-годишния му юбилей и получаване званието „Герой на социалистическия труд” от семейство Иван Генчеви.
Луковит, 22.12.1966.

-

Исторически музей „Искра“, Казанлък – НИД-4582/59 - Регистрирано и като E25_66_055_00 
Е14_66_011_00 | преглед | заявка

ТЕЛЕГРАМА до Петко Стайнов, по случай 70-годишния му юбилей и получаване званието „Герой на социалистическия труд” от ОК на БКП, Толбухин [днешен Добрич].
Добрич, 22.12.1966.

Подписана „Вълкан Шопов”

Исторически музей „Искра“, Казанлък – НИД-4582/65 - Регистрирано и като E25_66_061_00 
Е14_66_012_00 | преглед | заявка

ЛУКСОЗНА ТЕЛЕГРАМА до Петко Стайнов, по случай получаване званието „Герой на социалистическия труд” от Петко Влаев и Бончо Милев, Казанлък (съответно първи секретар на ГК на БКП и председател на ИК на ГНС).
Казанлък, б.д.

Подписана „Петко Влаев, Бончо Милев”

Исторически музей „Искра“, Казанлък – НИД-4583/016 -
Е14_66_013_00 | преглед | заявка

ЛУКСОЗНА ТЕЛЕГРАМА до Петко Стайнов, по случай получаване званието „Герой на социалистическия труд” от читалище „Искра”, Казанлък.
Казанлък, б.д.

-

Исторически музей „Искра“, Казанлък – НИД-4583/019 -
Е14_66_014_00 | преглед | заявка

ЛУКСОЗНА ТЕЛЕГРАМА до Петко Стайнов, по случай получаване званието „Герой на социалистическия труд” от Пловдивското певческо дружество.
Пловдив, б.д.

Подписана „Председател Радков”

Исторически музей „Искра“, Казанлък – НИД-4583/020 -
< предишна | 1 2 | следваща >